Identyfikator artykułu : 00157763 / Ostatnia modyfikacja : 27.12.2017

Błąd: Po użyciu funkcji Video & TV SideView pojawia się komunikat błędu połączenia sieciowego.

    W przypadku wyświetlania błędu połączenia sieciowego lub braku możliwości wykrycia urządzenia należy wykonać następujące czynności:

    UWAGA: Niektóre urządzenia zdalne nie mogą nawiązać prawidłowego połączenia z odtwarzaczem Blu-ray Disc podczas korzystania z serwera proxy. Ponieważ każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, po ukończeniu każdego z nich należy sprawdzić stan odtwarzacza Blu-ray.

    1. Sprawdź połączenia sieciowe. Upewnij się, że urządzenie zdalne i odtwarzacz Blu-ray należą do tej samej sieci lokalnej.
    2. Uruchom ponownie połączenie z siecią Wi-Fi urządzenia zdalnego.
    3. Jeśli urządzenie zdalne korzysta z serwera proxy, wybierz w opcji Proxy Setting (Ustawienia proxy) ustawienie Off (Wył.).