Identyfikator artykułu : 00159929 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Pomimo przywrócenia ustawień fabrycznych na ekranie menu pozostały ikony materiałów z Internetu

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  3. Naciśnij przycisk ENTER.
  4. Wybierz opcję Resetting (Resetowanie).
  5. Naciśnij przycisk ENTER.
  6. Wybierz opcję Initialise Personal Information (Inicjalizuj informacje osobiste).
  7. Naciśnij przycisk ENTER, aby wykonać inicjalizację materiałów z Internetu.