Identyfikator artykułu : 00135300 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020

Błąd: Podczas uzyskiwania dostępu do portalu PlayMemories Camera Apps jest wyświetlana opcja Area/Date/Time (Obszar/Data/Godzina)

    Ten komunikat jest wyświetlany podczas otwierania portalu PlayMemories Camera Apps, jeśli w aparacie ustawiono niewłaściwy rok lub niezgodny format daty. Sprawdź, czy w aparacie ustawiono bieżący rok w sekcji Date and Time Setting (Ustawienia daty i godziny).

    UWAGA: Niektóre aplikacje mogą wymagać ustawienia w aparacie formatu daty Month-Day-Year (Miesiąc-Dzień-Rok).