Identyfikator artykułu : 00108112 / Ostatnia modyfikacja : 02.03.2015

Jak zmienić wartość funkcji AF Range Control [Kontrola zasięgu autofokusu]?

    Aby zmienić wartość funkcji AF Range Control [Kontrola zasięgu autofokusu], należy wykonać poniższą procedurę:

    1. Naciśnij przycisk AF RANGE [Zasięg autofokusu] lub C (Custom) [C (Ustawienia własne)] kilka razy, aż pasek odległości widoczny na ekranie zmieni kolor na pomarańczowy.

      UWAGA: W modelu ILCA-77M2 funkcja AF Range Control [Kontrola zasięgu autofokusu] jest domyślnie skojarzona z przyciskiem C (Custom) [C (Ustawienia własne)]. Jeśli to zmienisz, funkcja AF Range Control [Kontrola zasięgu autofokusu] nie może być obsługiwana za pomocą przycisku C (Custom) [C (Ustawienia własne)].

    2. Maksymalną odległość nagrywania ustawia się za pomocą przedniego pokrętła regulacyjnego, a minimalną — za pomocą tylnego pokrętła regulacyjnego.