Identyfikator artykułu : 00163872 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu.

  Aby połączyć się z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE:

  • Przed rozpoczęciem tej procedury należy się upewnić, czy zewnętrzny przełącznik Wireless (Sieć bezprzewodowa) znajduje się w położeniu On (Wł.).
  • Nie wszystkie komputery są wyposażone w przełącznik Wireless (Sieć bezprzewodowa). Informacji, czy komputer jest wyposażony w zewnętrzny przełącznik Wireless (Sieć bezprzewodowa), należy szukać w jego danych technicznych.
  • Przed próbą łączenia się z siecią zabezpieczoną hasłem należy uzyskać od administratora sieci odpowiednie hasło.
  1. Przemieść (bez klikania) kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego roku ekranu. Kiedy pojawi się pasek boczny, kliknij ikonę Ustawienia. Obraz

   UWAGA: W celu wyświetlenia ekranu Ustawienia można także nacisnąć kombinację klawiszy Logo Windows + I.

  2. W prawym dolnym rogu ekranu Ustawienia kliknij opcję Zmień ustawienia tego komputera.                  Obraz
  3. Na ekranie Ustawienia kliknij zakładkę Bezprzewodowe.                                                                       Obraz
  4. Po wyświetleniu karty Bezprzewodowe upewnij się, że przełącznik Wi-Fi znajduje się w położeniu Włączone, a przełącznik Tryb samolotowy w położeniu Wyłączone. Obraz
  5. Przemieść (bez klikania) kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego roku ekranu. Kiedy pojawi się pasek boczny, kliknij ikonę Ustawienia.
  6. Na ekranie Ustawienia kliknij ikonę Połączenia bezprzewodowego.                                                       Obraz
  7. Na ekranie Sieci kliknij nazwę żądanej sieci bezprzewodowej, zaznacz pole Połącz automatycznie (jeśli chcesz), po czym kliknij przycisk Połącz. Obraz

   WAŻNE: Jeśli pojawi się monit, wprowadź odpowiednie hasło do sieci. Jeśli nie znasz odpowiedniego hasła, połączenie z siecią będzie niemożliwe.

  8. Na ekranie Włącz udostępnianie... wybierz żądane ustawienie udostępniania.                                   Obraz