Identyfikator artykułu : 00158718 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Nie mogę znaleźć aplikacji zainstalowanych w sekcji My Apps (Moje aplikacje).

    Sprawdź, czy dana aplikacja została pomyślnie zainstalowana. W tym celu znajdź ją w oknie Search for Apps (Wyszukiwanie aplikacji) widocznym w prawym górnym rogu ekranu usługi Opera TV Store. Po znalezieniu aplikacji sprawdź, czy na stronie szczegółowych informacji o niej dostępna jest opcja Install (Zainstaluj). Jeśli nie, oznacza to, że aplikacja została już zainstalowana. Jeśli opcja Install (Zainstaluj) jest nadal dostępna, ponownie zainstaluj aplikację.