Identyfikator artykułu : 00118346 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Odtwarzanie lub ładowanie wstrzymało się, gdy urządzenie USB było podłączone.

    WAŻNE: Nie wszystkie przenośne odbiorniki lub głośniki wyposażone są w funkcję odtwarzania danych z pamięci masowej USB. Aby sprawdzić, czy opisana funkcja USB jest dostępna w produkcie, należy zapoznać się z danymi technicznymi tego produktu lub jego instrukcją obsługi.

    Odtwarzanie lub ładowanie może wstrzymać się, jeśli funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia USB włączyła się w wyniku przegrzania podczas ładowania lub wystawienia na działanie światła słonecznego. Odłączyć urządzenie USB i przed ponownym podłączeniem odczekać, aż ostygnie.

    Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z producentem podłączonego urządzenia.