Identyfikator artykułu : 00111264 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2022Drukowanie

Czy kurz może się przedostawać do wnętrza kamery, jeśli pojawi się pęknięcie wokół obiektywu?

    Zespół obiektywu jest zaopatrzony w mechanizm uszczelniający, który zapobiega przedostawaniu się kurzu i innych zanieczyszczeń do wnętrza kamery.

    UWAGA: korpus kamery nie jest pyłoszczelny.