Identyfikator artykułu : 00185849 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2022Drukowanie

Niewłaściwa kolorystyka obrazu wyświetlanego przez kamerę.

  Jeśli wyświetlany obraz ma nieprawidłową kolorystykę, należy sprawdzić poniższe możliwości.

  UWAGA: Niektóre z wymienionych poniżej funkcji występują tylko w pewnych modelach.

  • Przyczyną może być włączona funkcja NightShot lub NightShot plus zwiększająca czułość w czasie nagrywania.
  • Zweryfikuj poprawność następujących ustawień:
   • Balans bieli
   • Wybór sceny
   • Profil obrazu
   • Asysta wyświetlania gamma
  • Jeśli włączona jest funkcja Auto Back Light (automatyczna kompensacja światła w tle), kamera koryguje ekspozycję w górę, w wyniku czego wyświetlany obraz może się wydawać jasny lub białawy. Jeśli kamera pozwala na zmianę ustawienia funkcji Auto Back Light (automatyczna kompensacja światła w tle), dostosuj ustawienie do tematu.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.