Identyfikator artykułu : 00177933 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2020Drukowanie

Czy do przesyłania muzyki i obrazów do programu Media Go można używać techniki „przeciągnij i upuść”?

  Obsługiwane pliki multimedialne można przeciągać z Eksploratora Windows lub programu iTunes i upuszczać je w programie Media Go, aby dodać je do biblioteki Media Go, listy odtwarzania, albumu fotograficznego bądź urządzenia lub aby rozpocząć ich odtwarzanie. Po przeciągnięciu plików do biblioteki Media Go, listy odtwarzania lub albumu fotograficznego program Media Go utworzy kopie wybranych plików i doda je do folderów biblioteki Media Go na komputerze. Jeśli przeciągniesz pliki bezpośrednio na elementy sterujące odtwarzaniem lub na urządzenie w programie Media Go, pliki te nie zostaną dodane do biblioteki Media Go.

  Jeżeli nie chcesz, aby program Media Go tworzył kopie oryginalnych plików, możesz go skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie „obserwował” on zawartość wskazanych folderów i aktualizował bibliotekę Media Go po dodaniu do nich nowych materiałów. Działanie programu Media Go zależy od miejsca upuszczenia plików:


   Miejsce upuszczenia  Wynik
  Okno nawigacji „Biblioteka” Jeśli pliki znajdują się w folderze, który nie jest obecnie obserwowany, program kopiuje je do folderów biblioteki Media Go i dodaje do odpowiednich kategorii w tej bibliotece.
  Strefa elementów sterujących odtwarzaniem Pliki są odtwarzane, ale nie zostaną dodane do biblioteki Media Go.
  Okno „Teraz odtwarzane” Pliki są dodawane do listy „Teraz odtwarzane” w miejscu, w którym zostały upuszczone. Program nie dodaje takich plików do biblioteki Media Go.
  Istniejąca lista odtwarzania lub album fotograficzny Pliki są dodawane na koniec listy odtwarzania lub albumu fotograficznego oraz do odpowiednich kategorii w bibliotece Media Go.
  Kategoria Listy odtwarzania lub Albumy fotograficzne w bibliotece W bibliotece Media Go tworzona jest nowa lista odtwarzania lub nowy album fotograficzny bez nadanego tytułu, a pliki są umieszczane na tej liście lub w tym albumie.
  Urządzenie w oknie nawigacji „Biblioteka” Pliki są dodawane do urządzenia, ale nie do biblioteki Media Go.

  Okno przeglądowe kategorii (znajdujące się na prawo od okna nawigacji „Biblioteka”)

  Pliki są kopiowane do folderów biblioteki Media Go i dodawane do odpowiednich kategorii w tej bibliotece.

  UWAGA: Listę urządzeń obsługiwanych przez program Media Go można znaleźć pod adresem: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/. Program Media Go może również działać z urządzeniami, które nie są wymienione na liście. Nie możemy jednak tego zagwarantować.