Identyfikator artykułu : 00164936 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak wymusić zamknięcie pobranych i nadal działających aplikacji

  1. Go into the Ustawienia MENU
  2. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybierz opcję Applications (Aplikacje).
  3. Naciśnij przycisk ENTER.
  4. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybierz opcję Manage Applications (Zarządzanie aplikacjami).
  5. Naciśnij przycisk ENTER.
  6. Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wybrać opcję Downloaded (Pobrane).
  7. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybierz żądaną aplikację.
  8. Naciśnij przycisk ENTER.
  9. Ponownie naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać opcję Force stop (Wymuś zatrzymanie).
  10. Ponownie naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać opcję OK.
  11. W razie potrzeby powtarzaj czynności 7–10, aby zamknąć inne aplikacje.