Identyfikator artykułu : 00164936 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak wymusić zamknięcie pobranych i nadal działających aplikacji

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 1. Go into the Ustawienia MENU
 2. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybierz opcję Applications (Aplikacje).
 3. Naciśnij przycisk ENTER.
 4. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybierz opcję Manage Applications (Zarządzanie aplikacjami).
 5. Naciśnij przycisk ENTER.
 6. Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wybrać opcję Downloaded (Pobrane).
 7. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybierz żądaną aplikację.
 8. Naciśnij przycisk ENTER.
 9. Ponownie naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać opcję Force stop (Wymuś zatrzymanie).
 10. Ponownie naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać opcję OK.
 11. W razie potrzeby powtarzaj czynności 7–10, aby zamknąć inne aplikacje.