Identyfikator artykułu : 00157594 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Błąd: Nie można wyświetlić żądanej strony, ponieważ jest zbyt duża

    Ten komunikat o błędzie może pojawić się i spowodować powrót przeglądarki do strony głównej, gdy pamięć odtwarzacza Blu-ray Disc lub zestawu kina domowego nie wystarcza do obsłużenia zawartości strony internetowej, którą próbujesz otworzyć. Zamknij nieużywane okna, a następnie ponów próbę.

    Co więcej, ekran wyświetlania stron internetowych może się różnić od rzeczywistej strony internetowej, jeśli kod Sun JavaScript jest nieprawidłowy. Może to powodować nieprawidłowe działanie wyszukiwania muzyki lub filmów w usłudze Gracenote. Włącz opcję JavaScript Setup (Konfiguracja JavaScript) w menu Browser Setup (Konfiguracja przeglądarki), aby rozwiązać ten problem.