Identyfikator artykułu : 00157863 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Błąd: Komunikat „Obtaining Information. Preparing to connect to Gracenote. Please wait.” (Uzyskiwanie informacji. Przygotowanie do połączenia z Gracenote. Proszę czekać) pojawia się po zatrzymaniu płyty.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Po zatrzymaniu odtwarzania płyty odtwarzacz Blu-ray Disc próbuje zwykle wczytać informacje o płycie z serwisu Gracenote CDDB. W ramach tej funkcji na ekranie pojawi się komunikat „Obtaining Information. Preparing to connect to Gracenote. Please Wait” (Uzyskiwanie informacji. Przygotowanie połączenia z Gracenote. Proszę czekać.).

Aby odtwarzacz Blu-ray Disc nie podejmował automatycznej próby uzyskiwania tych informacji, należy zmienić ustawienie w menu Gracenote lub Gracenote Setting (Ustawienie Gracenote) na Manual (Ręcznie).