Identyfikator artykułu : 00080915 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Co jest potrzebne do korzystania z efektu dźwięku przestrzennego na odtwarzaczu BD?

    Na potrzeby odtwarzania można podłączyć  odtwarzacz płyt Blu-ray (BD) do odbiornika stereofonicznego audio/wideo (A/V) za pomocą kabla HDMI. Jednak do uzyskania efektu dźwięku przestrzennego konieczna jest obsługa przez odbiornik audio/wideo wielokanałowych danych audio.

    UWAGA: W celu uzyskania konkretnych informacji dotyczących różnych ustawień i funkcji odbiornika audio/wideo, który ma być używany z odtwarzaczem BD, należy skontaktować się z producentem takiego odbiornika.