Identyfikator artykułu : 00138722 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Podczas odtwarzania filmów nagranych jako płyty z danymi nie są one odtwarzane z oryginalną rozdzielczością, również wtedy, gdy opcja rozdzielczość wyjścia wideo lub format wyjścia wideo jest ustawiona na wartość rozdzielczość oryginalna.

    Oryginalna rozdzielczość nie jest obsługiwana na płytach z danymi, również wtedy, gdy opcja [Output Video Resolution] (rozdzielczość wyjścia wideo) jest ustawiona na [Original Resolution] (rozdzielczość oryginalna).

    Oryginalna rozdzielczość jest dostępna tylko na nośnikach (płytach) Blu-ray i DVD-ROM.