Identyfikator artykułu : 00158006 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak dźwięku podczas odtwarzania programów ze stacji internetowych

  UWAGA: Jeśli do wykonania dowolnego z tych kroków potrzebne są informacje dotyczące określonego modelu, należy się zapoznać z instrukcjami dołączonymi do produktu.

  Pewne materiały wideo z aplikacji internetowych Netflix, YouTube, Pandora Internet Radio lub innych dostawców mogą być pozbawione dźwięku. Jeśli nawet po pobraniu najnowszej aktualizacji oprogramowania (oprogramowania sprzętowego) nie słychać dźwięku podczas oglądania zawartości internetowej przesyłanej strumieniowo, należy wykonać następujące czynności:

  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk Home lub Menu.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Screen Settings (Ustawienia ekranu).
  4. Wybierz opcję HDMI Deep Colour Output (Wyjście HDMI Deep Colour).
  5. Wybierz ustawienie Off (Wyłącz).

  Jeśli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, urządzenie może wymagać naprawy.