Identyfikator artykułu : 00063803 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2020Drukowanie

Co to jest oprogramowanie Media Go?

    Media Go to oprogramowanie umożliwiające łatwe przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów z komputera na urządzenie przenośne firmy Sony, na przykład do systemu PSP lub na telefon, bądź importowanie ich z urządzenia do komputera. Pliki multimedialne są automatycznie konwertowane do odpowiedniego formatu przy zachowaniu najwyższej możliwej jakości.

    Na niektórych komputerach  VAIO na pulpicie znajduje się ikona z łączem do witryny internetowej firmy Sony, gdzie można pobrać oprogramowanie.

    WAŻNE:  Oprogramowanie Media nie jest wstępnie zainstalowane na komputerze.

    Obraz

    Szczegółowe informacje na temat oprogramowania Media Go, między innymi na temat obsługi, funkcji, danych technicznych i wsparcia, można znaleźć w witrynie oprogramowania Media Go pod adresem http://mediago.sony.com/plk/.