Identyfikator artykułu : 00078316 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017Drukowanie

Ustalanie (określanie) lokalizacji trwa długo; dane pomocnicze GPS nie skracają czasu ustalania lokalizacji.

  1. Przeprowadzić diagnostykę sygnału GPS.

   1. Upewnić się, że funkcja GPS jest włączona; wskaźnik GPS powinien być widoczny na ekranie LCD aparatu.
   2. Jeżeli wskaźnik GPS wskazuje, że sygnał jest słaby lub go brak, należy spróbować użyć aparatu na otwartym terenie.

    WAŻNE: GPS to system służący do określania pozycji geograficznej poprzez triangulację sygnałów radiowych wysyłanych przez satelity systemu GPS. W czasie korzystania z aparatu wewnątrz budynków, tuneli lub w innych miejscach, w których widok nieba jest zasłonięty, występować mogą zakłócenia odbioru sygnału GPS.

    UWAGA:Ponieważ satelity systemu GPS ciągle zmieniają położenie, określenie pozycji może potrwać dłużej lub odbiornik może nie być w stanie określić pozycji zależnie od lokalizacji i czasu korzystania z aparatu.

   3. Jeżeli nadal nie można odebrać informacji o lokalizacji, należy wyłączyć i ponownie włączyć funkcję GPS.
  2. Upewnić się, że data i czas są prawidłowo ustawione w aparacie.
  3. Zaktualizować dane pomocnicze GPS za pomocą dostarczonego oprogramowania PlayMemories Home lub Picture Motion Browser.

   UWAGA: Dane pomocnicze GPS zachowują ważność tylko przez 30 dni, konieczna może być więc ich aktualizacja. Dane pomocnicze GPS należy również zaktualizować, gdy aparat został przemieszczony na dużą odległość.