Identyfikator artykułu : 00144876 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Podczas automatycznego montażu nie jest odtwarzana muzyka.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  WAŻNE: Jeżeli na którymś etapie rozwiązywania problemu potrzebne są informacje dotyczące konkretnego modelu, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną razem z produktem.

  UWAGA: Ponieważ poszczególne kroki z osobna mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, należy sprawdzać stan funkcji odtwarzania muzyki po wykonaniu każdej z tych czynności.

  1. Spróbuj zwiększyć poziom głośności w kamerze.
  2. W części HIGHLIGHT SET (Ustawienie automatycznego montażu) menu kamery, w kategorii MUSIC (Muzyka), wybierz jedno z dostępnych ustawień dźwięku.
  3. W pozycji AUDIO MIX (Mikser dźwięku) naciśnij strzałkę w lewo (<) lub strzałkę w prawo (>), aby wyregulować poziom sygnału.