Identyfikator artykułu : 00164079 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową lub punktem dostępu

  Aby skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową WLAN / Wi-Fi z użyciem routera bezprzewodowego lub punktu dostępu, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE: To rozwiązanie dotyczy wszystkich komputerów VAIO z systemem operacyjnym Windows 7. Z tego powodu pewne czynności nakreślone są tylko w ogólny sposób. Wynika to z faktu, że szczegółowy sposób wykonywania takich czynności zależy od modelu posiadanego komputera. Szczegółowych informacji o sposobie wykonania dowolnej z opisanych tu czynności w konkretnym modelu należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z komputerem.

  UWAGA: Na pasku zadań znajduje się ikona połączenia bezprzewodowego, która pozwala wyświetlić listę dostępnych sieci. Jeśli to możliwe, należy kliknąć tę ikonę i przejść do czynności 8. Ikona połączenia bezprzewodowego

  1. Włącz sieć bezprzewodową fizycznym wyłącznikiem.

   WAŻNE: Fizyczny wyłącznik sieci bezprzewodowej nie występuje w modelach VAIO wprowadzonych na rynek latem 2012 r. lub później.

  2. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
  4. W oknie Sieć i Internet kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
  5. W oknie Centrum sieci i udostępniania, w grupie Zmień ustawienia sieci, kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. Obraz
  6. W oknie Skonfiguruj połączenie lub sieć kliknij opcję Połącz z Internetem, a następnie przycisk Dalej.
  7. W oknie Połącz z Internetem kliknij opcję Bezprzewodowa.

   UWAGA: Otwarte zostanie okno z paska zadań.                                                                                                                                                     Obraz

  8. W nowo otwartym oknie, w grupie Połączenie sieci bezprzewodowej, kliknij nazwę routera bezprzewodowego lub punktu dostępu, z którym chcesz się połączyć, aby rozwinąć wybór.

   UWAGA: Jeśli lista nie zawiera żądanej sieci bezprzewodowej, sieć może nie nadawać swojej nazwy (identyfikatora SSID). W takim przypadku trzeba ręcznie skonfigurować sieć bezprzewodową .

  9. Kliknij przycisk Połącz pod nazwą sieci bezprzewodowej.

   UWAGA: Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest chroniona hasłem (kluczem zabezpieczeń), nie trzeba wykonywać następnej czynności.

  10. Jeśli wymagany jest klucz sieciowy, pojawia się okno Wpisz klucz zabezpieczeń sieci. Wpisz klucz zabezpieczeń w polu tekstowym i kliknij przycisk OK. Obraz

   UWAGA: Szczegółowe informacje o kluczach sieciowych i szyfrowaniu połączeń bezprzewodowych zawiera artykuł Co to jest szyfrowanie bezprzewodowej sieci LAN  z bazy wiedzy.

  11. Sieć bezprzewodowa będzie teraz wyświetlana w oknie Centrum sieci i udostępniania. Obraz

  Jeśli po wykonaniu tej procedury nie można połączyć się z siecią bezprzewodową, dostępne są ogólne rozwiazania problemów  are available.