Identyfikator artykułu : 00164100 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017Drukowanie

Jak włączyć kartę sieci bezprzewodowej za pomocą narzędzia SmartWi Connection Utility

  Aby włączyć kartę sieci bezprzewodowej za pomocą narzędzia SmartWi Connection Utility, wykonaj poniższe czynności.

  UWAGI:

  • Wszystkie komputery VAIO z systemem operacyjnym Windows 7 lub Windows Vista, jak również zaktualizowane do systemu operacyjnego Windows 8 z wersji Windows 7 lub Vista, będą zawierały albo narzędzie SmartWi Connection Utility, albo VAIO Smart Network Utility.
  • W przypadku braku narzędzia SmartWi Connection Utility należy użyć narzędzia VAIO Smart Network Utility .
  • Jeśli narzędzie VAIO Smart Network Utility również nie jest dostępne, należy  użyć aplikacji Windows Mobility Center i włączyć kartę sieci bezprzewodowej.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Wszystkie programy.
  2. W menu Wszystkie programy kliknij folder SmartWi Connection Utility, a następnie opcję SmartWi Connection Utility.
  3. W oknie SmartWi Connection Utility, w sekcji Sprint, kliknij opcję Turn On (Włącz).