Identyfikator artykułu : 00090338 / Ostatnia modyfikacja : 01.12.2017

Błąd: Plik z bazą danych o obrazach jest uszkodzony.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Ten komunikat pojawia się w przypadku uszkodzenia plików do zarządzania obrazami. Dotykając opcji TAK, można utworzyć nowe pliki do zarządzania obrazami i zacząć normalnie używać kamery.

UWAGA: Informacji o tworzeniu lub naprawianiu plików do zarządzania obrazami w konkretnym modelu należy szukać w dostarczonej z nim instrukcji obsługi.