Identyfikator artykułu : 00163922 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak włączyć kartę sieci bezprzewodowej za pomocą narzędzia VAIO Smart Network

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

  1. Na pulpicie, na pasku zadań, dwukrotnie kliknij ikonę VAIO Smart Network. Obraz

    UWAGA: Jeżeli ikona na pasku zadań nie jest dostępna, należy ręcznie otworzyć narzędzie VAIO Smart Network .

  2. W oknie VAIO Smart Network kliknij przycisk obok pola WLAN. Obraz

    UWAGA: Kiedy bezprzewodowa sieć LAN jest włączona, wskaźnik na przycisku ma zielony kolor.                                                             Obraz