Identyfikator artykułu : 00163904 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak otworzyć narzędzie VAIO Smart Network z pliku wykonywalnego

    1. Kliknij przycisk Start i w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki wpisz: lanutil

      UWAGA: Ścieżka do pliku wykonywalnego narzędzia VAIO Smart Network jest następująca: C:\Program Files\Sony\Network Utility\LANUtil.exe.

    2. Naciśnij klawisz Enter.

    The VAIO Smart Network icon [FIG. 1] should now be visible in the system tray. Dwukrotnie kliknij ją, aby otworzyć główne okno.