Identyfikator artykułu : 00164056 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Nie udaje się nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN lub jej prędkość jest ograniczona do 54 Mb/s

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Przy łączeniu się z routerem Wireless-N 802.11n mogą występować problemy z łącznością, wybrana prędkość przesyłania danych może być nieprawidłowa lub prędkość przesyłania danych może nie przekraczać 54 lub 35 Mb/s. Problemy te mogą wynikać z kilku przyczyn, między innymi z użycia protokołu szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) lub TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

UWAGA: Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej informacje techniczne. Projekt protokołu IEEE 802.11n uniemożliwia połączenie trybu dużej przepustowości z szyfrowaniem unicast WEP lub TKIP. Dodatkowo sterowniki Intel WiMAX/WiFi Link 5350, WiMAX/WiFi Link 5150, WiFi Link 5300, WiFi Link 5100 i Wireless WiFi Link 4965AGN wykorzystają do połączenia starszy protokół 802.11g, pozwalając w ten sposób uniknąć całkowitego braku połączenia. Działanie takie jest zgodne z projektem protokołu 802.11n draft. Maksymalna prędkość transmisji dla protokołu 802.11g wynosi 54 Mb/s.

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:

UWAGI:

 • Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić prędkość połączenia.
 • W celu uzyskania informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego należy skorzystać z jego instrukcji obsługi lub skontaktować się z producentem.
 1. Sprawdź, czy komputer obsługuje protokół 802.11n.
 2. Pobierz i zainstaluj najnowsze aktualizacje sterowników karty bezprzewodowej sieci LAN.
 3. Sprawdź, czy karta bezprzewodowej sieci LAN jest skonfigurowana tak, aby obsługiwać protokół 802.11n .
 4. Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie routera bezprzewodowego.
 5. Wyłącz tryb „packet bursting” i podobne funkcje przyspieszające w routerze bezprzewodowym.
 6. Użyj routera bezprzewodowego z funkcją dużej przepustowości (High Throughput).
 7. Wybierz automatyczną szerokość kanału transmisji  w karcie bezprzewodowej sieci LAN.
 8. Zmień ustawienie wyboru częstotliwości (kanału transmisji) w routerze bezprzewodowym na wybór automatyczny.
 9. Zamiast szyfrowania WEP lub TKIP wybierz jeden z poniższych protokołów szyfrowania.
  • Szyfrowanie WPA2 z AES
  • Szyfrowanie WPA2 z TKIP

   UWAGA: Można również wyłączyć szyfrowanie w routerze bezprzewodowym, ale nie jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa.