Dowiedz się więcej na temat dodatkowych funkcji

Dowiedz się, jakie dodatkowe funkcje zapewnia aktualizacja oprogramowania wbudowanego modelu XAV-601BT/-701BT/-741.

Jednak przed rozpoczęciem należy sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego:

 • Z menu głównego wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 • Wybrać opcję General Settings [Ustawienia ogólne].
 • Wybrać opcję Firmware Version [Wersja oprogramowania wbudowanego].
 • Potwierdzić wyświetlenie numeru "JR08_xav_1.13.003".

W przypadku wyświetlenia innego numeru należy najpierw zaktualizować oprogramowanie wbudowane posiadanego modelu do najnowszej wersji.
Dla modelu XAV-601BT
Dla modelu XAV-701BT
Dla modelu XAV-741

Dodatkowe funkcje

Aplikacja MirrorLink

 • Dodano tryb pełnoekranowy aplikacji MirrorLink
  • Polecenie Full-screen mode [Tryb pełnoekranowy] umożliwia korzystanie z aplikacji MirrorLink™ na dużych ekranach.
  • W menu ustawień można wybrać tryb pełnoekranowy lub zwykły. (Ustawieniem domyślnym jest tryb pełnoekranowy).
   zwykłytryb pełnoekranowy
 • Dodano funkcję sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania
  • Aplikacją MirrorLink wyświetlaną na ekranie AVC można sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania stanowiącego dodatek do kontroli dotykowej.
  • Dostępność tej funkcji zależy od posiadanego modelu smartfona i samej aplikacji. Informacje o dostępności zostaną opisane w nowej liście kompatybilności.

Interfejs użytkownika

 • Dodano nowy przycisk umożliwiający "return to playback screen of current source" (powrót do ekranu odtwarzania bieżącego źródła) z poziomu menu głównego
  • Przycisk Zone x Zone [Strefa x Strefa] bieżącego ekranu głównego został nim zastąpiony w celu usprawnienia obsługi.
  • Ustawienie Zone x Zone [Strefa x Strefa] jest dostępne w menu Settings (ustawień) i nie jest już dostępne z poziomu ekranu głównego.

   Obecny wygląd

   Nowe oprogramowanie wbudowane

   Nowe oprogramowanie wbudowane
   Ustawienie Zone x Zone [Strefa x Strefa] w menu ustawień

Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth (z wyjątkiem modelu XAV-741)

 • Zmieniono maksymalną liczbę zapisywanych kontaktów
  • Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach BT.
  • Można teraz zapisać do 1000 kontaktów zamiast 500 oferowanych w bieżącej wersji.

Polecenia głosowe (z wyjątkiem modelu XAV-741)

 • Funkcję obsługi poleceń głosowych smartfona można aktywować za pomocą przycisku Home [Ekran główny] urządzenia AVC
  • Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach Bluetooth.
  • Dostępność funkcji obsługi poleceń głosowych (Siri, Google Voice, wybieranie głosowe itp.) zależy od posiadanego smartfona.
   Nacisnąć i przytrzymać przez 2 s.

Polecenia głosowe (model XAV-701BT)

 • Przycisk HOME [Ekran główny] przypisano do przycisku ATT [Tłumik]
 • Dostępne opcje to Voice command [Polecenia głosowe] lub ATT ON/OFF [Tłumik wł./wył.]
 • Aby aktywować funkcję Voice command [Polecenia głosowe], należy zmienić przypisanie przycisków w ustawieniach ogólnych. (Należy wybrać opcję voicecommand [Polecenia głosowe]).