Identyfikator artykułu : 00154764 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Jak dodać do zdjęcia datę za pomocą oprogramowania PlayMemories Home?

  W tym artykule wyjaśniono, jak dodać informację o dacie poprzez edycję danych zdjęcia.
  Informacje na temat dodawania do zdjęcia sygnatury z datą podczas drukowania znajdują się tu:
  Jak dodać datę podczas drukowania za pomocą oprogramowania PlayMemories Home w systemie Windows
  (zgodność tylko z wersją Windows)

  UWAGA:

  • Nie można usunąć sygnatury z datą dodanej do zdjęcia tą metodą.
  • Podczas zapisywania zdjęcia, do którego dodano sygnaturę z datą, wybierz opcję Save As (Zapisz jako), aby pozostawić zdjęcie w oryginalnej postaci.
  • Używając tej metody, nie można dodawać sygnatur z datą do wielu zdjęć jednocześnie.

  Wykonaj poniższe czynności, aby dodać datę do zdjęć za pomocą programu PlayMemories Home:

  1. W sekcji Tools (Narzędzia) programu PlayMemories Home kliknij przycisk Edit/Convert Photos (Edytuj/konwertuj zdjęcia).

   Obraz

  2. Kliknij przycisk Adjust Photos (Dostosuj zdjęcia).

   Obraz

  3. Przeciągnij i upuść zdjęcie po prawej stronie oraz kliknij przycisk Next (Dalej).

   Obraz

  4. Wybierz opcję Insert Date (Wstaw datę).

   Obraz

  5. Określ format, kolor i pozycję daty (opcje Format, Color i Position), a następnie kliknij przycisk OK.

   Obraz

  6. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zastąpić oryginalny plik, lub Save As (Zapisz jako), aby zapisać zdjęcie jako nowy plik.

   Obraz

   UWAGA: aby powrócić do ekranu głównego, kliknij strzałkę w lewo w lewym górnym rogu ekranu.

  Więcej informacji na temat korzystania z programu PlayMemories Home można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej aplikacji PlayMemories Home.