Identyfikator artykułu : 00163112 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi między kamerą a smartfonem

  Aby rozwiązać problem, sprawdź poniższe rozwiązania.

  • Pobierz z witryny pomocy technicznej PlayMemories najnowszą wersję aplikacji PlayMemories Mobile.
  • Jeśli używasz telefonu Apple iPhone, wykonaj poniższe czynności:
   1. Dotknij ikony Settings (Ustawienia).
   2. Włącz Wi-Fi.
   3. Wybierz nazwę sieci (SSID) kamery.
   4. Nawiąż połączenie Wi-Fi zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie urządzenia mobilnego.

  Kamera może pozwalać na wybór ustawienia Single connection (Połączenie pojedyncze — do łączenia urządzenia mobilnego z jedną kamerą) lub Multi connection (Połączenie wielokrotne — do łączenia urządzenia mobilnego z wieloma kamerami). Zapoznaj się z poniższą listą modeli i sprawdź rodzaj połączenia dostępny w kamerze.

  • Ustawienie Single connection (Połączenie pojedyncze) dostępne jest w następujących modelach:
   • FDR-X3000
   • FDR-X1000V
   • HDR-AS200V
   • HDR-AS100V
   • HDR-AS50
   • HDR-AS30V
   • HDR-AS20


    UWAGA:
    Zmianę ustawienia funkcji Wi-Fi na ON (Wł.) umożliwia menu SETUP (Ustawienia) kamery.

    • W menu SETUP (Ustawienia) powyższych modeli wykonaj następujące czynności:
     1. Naciskając przycisk NEXT (Dalej), wyświetl opcję SETUP (Ustawienia). Naciśnij przycisk ENTER.
     2. Naciskając przycisk NEXT (Dalej), wyświetl opcję CONFG (Konfiguracja). Naciśnij przycisk ENTER.
     3. Naciskając przycisk NEXT (Dalej), wyświetl opcję Wi-Fi. Naciśnij przycisk ENTER.
     4. Naciskając przycisk NEXT (Dalej), wyświetl opcję ON (Wł.). Naciśnij przycisk ENTER.

   • HDR-AZ1

    UWAGA: Jeśli na wyświetlaczu kamery nie jest wyświetlany symbol Wi-Fi albo nad symbolem tym widoczny jest prostokąt, naciskaj przycisk Wi-Fi, aż wyświetlany będzie sam symbol Wi-Fi.

  • Ustawienie Multi connection (Połączenie wielokrotne) dostępne jest w następujących modelach:
   • FDR-X3000
   • FDR-X1000V
   • HDR-AS200V
   • HDR-AS50

   UWAGA: Kiedy w kamerze wybrane jest ustawienie łączności Wi-Fi MULTI, nie ma możliwości nawiązania bezpośredniego połączenia Wi-Fi między kamerą a urządzeniem mobilnym.

  Dodatkowe informacje są dostępne w witrynie pomocy technicznej PlayMemories Mobile.