Identyfikator artykułu : 00250369 / Ostatnia modyfikacja : 18.09.2020

Aplikacja Support by Sony (2.2.) w Europie: wprowadzenie dwóch bardzo oczekiwanych funkcji

    Aplikacja mobilna Support by Sony oraz konto Sony (My Sony) ułatwiają wyszukiwanie informacji dotyczących posiadanych produktów Sony: najczęstszych pytań, instrukcji, aktualizacji wewnętrznego oprogramowania itp.

    Najnowsza wersja aplikacji Support by Sony (2.2.) zawiera dwie bardzo oczekiwane funkcje i jest już dostępna w serwisach z aplikacjami na urządzenia z systemem Android lub iOS. Obecnie można:

    1. Importować produkty oznaczone zakładkami z konta My Sony do aplikacji Support by Sony.
    2. Rejestrować na koncie My Sony produkty oznaczone zakładkami w aplikacji Support by Sony.

    UWAGI: funkcje dostępne tylko dla kont My Sony w Europie. Aplikacja nie pozwala rejestrować w My Sony produktów Xperia i importować ich z My Sony do aplikacji Support by Sony.

    Import zakładek (z My Sony do Support by Sony)

    Jeśli masz już zarejestrowane produkty na koncie Sony, możesz w prosty sposób zaimportować je z My Sony do aplikacji Support by Sony, wykonując te czynności:

    1. Otwórz aplikację mobilną Support by Sony w smartfonie lub tablecie.
    2. Upewnij się, że wybrana jest karta Moje produkty.
    3. Naciśnij ikonę [+] (plus) w prawym dolnym rogu ekranu.
    4. Import zakładek do aplikacji Support by Sony z My Sony, kroki 1, 2 i 3.
    5. Z listy dostępnych opcji wybierz Importowanie z My Sony.
    6. Import zakładek do aplikacji Support by Sony z My Sony, krok 4.
    7. Zaloguj się na swoje konto Sony, wykonując w tym celu polecenia z ekranu.
    8. Import zakładek do aplikacji Support by Sony z My Sony, ostatni krok. Zaloguj się na swoje konto Sony.

    UWAGA: funkcja importowania zakładek nie zapewnia stałej synchronizacji, tylko jednorazowe zaimportowanie.

    Import zakładek do aplikacji Support by Sony z My Sony.

    Szybka rejestracja produktu (z aplikacji Support by Sony do My Sony)

    Aby zarejestrować produkty oznaczone zakładkami w aplikacji Support by Sony na swoim koncie Sony (My Sony), wykonaj następujące czynności:

    1. Otwórz aplikację Support by Sony w smartfonie lub tablecie.
    2. Upewnij się, że wybrana jest karta Moje produkty.
    3. Wybierz oznaczony zakładką produkt, który chcesz zarejestrować w My Sony (np. KD-55AG8).
    4. Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, kroki 1, 2 i 3.
    5. Naciśnij ikonę [trzy kropki] w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcje UstawieniaZarejestruj się w witrynie My Sony.
      • Jeśli opcja Zarejestruj się w witrynie My Sony nie pojawia się, produkt jest już zarejestrowany w My Sony.
      Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, krok 4.
    6. Kiedy pojawi się okno podręczne z informacją o logowaniu na koncie Sony, wybierz Kontynuuj.
    7. Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, krok 5.
    8. Zaloguj się na swoje konto Sony.
    9. Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, krok 6.
    10. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno z komunikatem „Rejestracja produktu została zakończona”.
    11. Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, krok 7.
    Szybka rejestracja produktu z aplikacji Support by Sony do My Sony.
    1. Jeśli na Twoim koncie Sony znajdują się zarejestrowane produkty, które nie są jeszcze oznaczone zakładkami w aplikacji Support by Sony, możesz je teraz zaimportować, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
    2. Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, krok 8.
      Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, krok 8.
      Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, krok 8.
      Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, krok 8.
      Szybka rejestracja w My Sony poprzez aplikację Support by Sony, krok 8.
    Zrzut ekranu: szybka rejestracja produktu importowanie zakładek wykonywane jednocześnie przez aplikację Support by Sony.