Identyfikator artykułu : 00167711 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Informacja o zgodności oprogramowania użytkowego z systemem macOS 10.12 (Sierra)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdziliśmy działanie programów użytkowych wymienionych na tej stronie, wprowadzonych na rynek do listopada 2016 r. włącznie.

WAŻNE: Nie gwarantuje się działania na wszystkich komputerach.

Legenda:
✓ : Zgodność
- : Brak zgodności
? : W fazie testowania

Oprogramowanie Wersja Kategorie produktów macOS 10.12
(Sierra)
Uwagi
PlayMemories Home 3.3.00 lub nowsza Handycam
Cyber-shot
α (alfa)
Action Cam
Bloggie / Webbie
Lornetki cyfrowe z funkcją nagrywania

Image Data Converter 5.0.00 lub nowsza Handycam
Cyber-shot
α (alfa)

Remote Camera Control 3.7.01 lub nowsza Cyber-shot
α (alfa)

Action Cam Movie Creator 3.3.00 lub nowsza Action Cam
MVR Studio 1.0.02 lub nowsza Music Video Recorder
Wireless Auto Import Handycam
Cyber-shot
α (alfa)
*1

*1 Usługa pobierania programu Wireless Auto Import została wyłączona. Funkcje tego programu są zawarte w najnowszej wersji programu PlayMemories Home.
Aby pobrać program PlayMemories Home, wejdź na www.sony.net/pm/.
Uruchom program PlayMemories i wybierz polecenia Preferences (Preferencje) -> Wireless Auto Import.