Identyfikator artykułu : 00161595 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Podstawowe informacje o połączeniu Bluetooth.

  Co to jest Bluetooth?

  Bluetooth to technologia łączności bezprzewodowej o małym zasięgu, której można używać do transmisji danych między urządzeniami cyfrowymi. Połączenia bezprzewodowe Bluetooth mają generalnie postać „jeden na jeden” i odbywają się w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.
  Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.bluetooth.com

  Co to jest profil?

  Warunkiem połączenia dwóch urządzeń przez łącze Bluetooth jest obsługa przez nie tego samego profilu. Nie można połączyć urządzeń obsługujących różne profile.
  Informacji o obsługiwanych profilach należy szukać w danych technicznych urządzeń.
   
  Co to jest parowanie?

  Przed pierwszym połączeniem urządzeń Bluetooth konieczne jest ich wzajemne uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”.
  Szczegółowych informacji o sposobie postępowania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.