Identyfikator artykułu : 00059937 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2022Drukowanie

Aparat nie łączy się z komputerem poprzez złącze USB

Aparat nie łączy się z komputerem poprzez złącze USB

  Należy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe dotyczące aparatu i w razie potrzeby zainstalować program dostarczony z aparatem oraz sterownik aparatu (należy potwierdzić posiadane uprawnienia administratora).

  Sprawdzić, czy dla ustawienia USB Connect [Połączenie USB] w menu Setup [Konfiguracja] aparatu wybrano opcję Auto [Automatycznie] lub Mass Storage [Pamięć masowa] i czy w aparacie znajduje się karta pamięci, w położeniu umożliwiającym jej prawidłowe wykrycie.

  Menu USB w urządzeniach NEX

  Menu w aparatach NEX

   Menu USB w urządzeniach SLT

  Menu w aparatach SLT/DSLR

  Należy sprawdzić, czy akumulator aparatu jest dostatecznie naładowany lub skorzystać z zasilacza sieciowego (jest dostępny jako akcesorium).

  Podłączyć aparat bezpośrednio do portu USB w komputerze za pomocą kabla dostarczonego z aparatem. Nie stosować replikatora portów ani koncentratora USB.

  sposób podłączenia aparatu do komputera za pomocą kabla USB

  Włączyć komputer i zaczekać aż do jego całkowitego uruchomienia.

  Komputer powinien teraz, w zależności od konfiguracji i systemu operacyjnego, wykryć automatycznie połączenie portu USB z aparatem i zainstalować odpowiedni sterownik.

  Gdy na pasku zadań wyświetli się komunikat z potwierdzeniem, można zacząć korzystać z urządzenia.

  Jeśli okno Auto Play [Automatyczne odtwarzanie] się nie pojawi, należy sprawdzić, czy w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows] aparat widoczny jest jako nośnik wymienny.

  Uwaga:

  Jeżeli po podłączeniu aparatu do komputera z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym okno funkcji Device Stage się nie otworzy, należy dla ustawienia USB Connect [Połączenie USB] wybrać opcję Auto [Automatycznie].

  Jeżeli komputer nie wykryje aparatu, należy wykonać następujące czynności:

  • Odłączyć od komputera wszystkie urządzenia podłączone do gniazd USB, z wyjątkiem klawiatury, myszy i aparatu.
  • Odłączyć kabel USB od komputera i aparatu, ponownie uruchomić komputer, a następnie połączyć ponownie komputer z aparatem, we właściwej kolejności.
  • Podłączyć aparat do innego portu USB.
  • Podłączyć aparat za pomocą innego kabla USB.