Identyfikator artykułu : 00188351 / Ostatnia modyfikacja : 01.12.2017

Jak przekształcić plik RAW na obraz JPEG lub TIFF przy użyciu programu Image Data Converter.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGI:

 • Należy się upewnić, że używana jest najnowsza wersja programu Image Data Converter.
 • Program Image Data Converter można pobrać z jednej z następujących witryn:

Aby przekształcić plik RAW, należy wykonać poniższą procedurę.

 1. Uruchom na komputerze program Image Data Converter.
 2. Na pasku narzędzi w oknie Image Data Converter kliknij opcję File (Plik).
 3. W menu File (Plik) kliknij opcję Open (Otwórz).
 4. W oknie Open (Otwórz) odszukaj folder zawierający plik, który chcesz przekształcić.

  UWAGA: Pliki RAW mają rozszerzenie .ARW.

 5. Kliknij obraz, który chcesz przekształcić, aby go otworzyć.

  UWAGA: Aby przekształcić więcej niż jeden obraz RAW, zaznacz wszystkie obrazy RAW, które chcesz przekształcić.

 6. Kliknij opcję File (Plik) na pasku narzędzi.
 7. W menu File (Plik) kliknij opcję Output (Wyjście).
 8. W oknie Output (Wyjście) wybierz format JPEG lub TIFF.

  UWAGA: Przed kliknięciem przycisku Save (Zapisz) można dostosować ustawienia Output method (Sposób przekształcenia) i File settings (Ustawienia pliku).

 9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).