Identyfikator artykułu : 00110560 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2022

Program PlayMemories Home nie otwiera się, przestaje odpowiadać lub wyświetla komunikaty o błędach

  Jeśli program PlayMemories Home nie działa prawidłowo, wykonaj następujące czynności: Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić stan połączenia.

  WAŻNE: Program PlayMemories Home nie zostanie uruchomiony, jeżeli na komputerze jest zainstalowany dysk wirtualny. Przed uruchomieniem programu PlayMemories Home należy odinstalować wszystkie programy do wirtualizacji lub wyłączyć dysk wirtualny. Zapytania dotyczące odinstalowywania programu do wirtualizacji i wyłączania dysku wirtualnego należy kierować do producenta oprogramowania.

  1. Uruchom ponownie komputer.
  2. Zaktualizuj program PlayMemories Home do najnowszej wersji.
  3. Wybierz w narzędziu PlayMemories Home Setting Initialization Tool ustawienie DLNA Off (Wyłącz DLNA).
  4. Przywróć domyślne ustawienia programu za pomocą narzędzia PlayMemories Home Setting Initialization Tool.
  5. Ponownie zainstaluj program PlayMemories Home.
  6. Użyj narzędzia PlayMemories Home Repair Tool.

  1. Uruchom ponownie komputer.
   Istnieje możliwość, że program PlayMemories Home nie uruchomia się ze względu na problem z przetwarzaniem przez komputer. Uruchom ponownie komputer, a następnie program PlayMemories Home. Jeśli program PlayMemories Home nie uruchamia się, mimo że inne programy uruchamiają się normalnie, albo jeśli ponowne uruchomienie komputera nie rozwiązuje problemu, przejdź do następnej czynności.
  2. Zaktualizuj program PlayMemories Home do najnowszej wersji.
   Sprawdź, czy problem uda się rozwiązać przez aktualizację programu PlayMemories Home do najnowszej wersji.
  3. Wybierz w narzędziu PlayMemories Home Setting Initialization Tool ustawienie DLNA Off (Wyłącz DLNA).
   1. Otwórz narzędzie PlayMemories Home Setting Initialization Tool .

    System operacyjny Windows 8 lub Windows 8.1

    1. Na ekranie Start w systemie Windows 8 kliknij prawym przyciskiem myszy w miejscu, w którym nie ma kafelków, a następnie z wyświetlonego paska aplikacji wybierz Wszystkie aplikacje. Na ekranie Start systemu Windows 8.1, użyj przycisku , aby wyświetlić ekran Aplikacje.

    2. Kiedy pojawi się okno Aplikacje, w lokalizacji programu PlayMemories Home będzie widoczne narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool.

    3. Jeśli narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool nie pojawia się, wyszukaj je przy użyciu pola Wyszukaj programy i pliki.

    System operacyjny Windows Vista lub Windows 7

    1. Kliknij przycisk Start na pulpicie komputera.
    2. W menu Start kliknij opcję Programy lub Wszystkie programy.
    3. Wskaż opcję PlayMemories Home.
    4. Kliknij opcję PlayMemories Home Settings Initialization Tool.
   2. Zaznacz pole DLNA Off (Wyłącz DLNA), po czym wybierz opcję Start.

    Obraz

   3. Kiedy pojawi się komunikat Are you sure you want to run the following process? (Czy na pewno chcesz uruchomić ten proces) i DLNA Off, wybierz Yes (Tak).
   4. Kiedy pojawi się komunikat Process completed (Proces zakończony), wybierz OK.

   Do góry

  4. Przywróć domyślne ustawienia programu za pomocą narzędzia PlayMemories Home Setting Initialization Tool.
   1. Otwórz narzędzie PlayMemories Home Setting Initialization Tool .
   2. Zaznacz pole Restore the program to its default settings (Przywróć domyślne ustawienia programu) i wybierz opcję Start.
    Obraz 
   3. Kiedy pojawi się komunikat Are you sure you want to restore the program to its default settings? (Czy na pewno chcesz przywróć domyślne ustawienia programu?), wybierz Yes (Tak). Kiedy pojawi się komunikat Process completed (Proces zakończony), wybierz OK.
   4. W momencie uruchomienia programu PlayMemories Home pojawi się komunikat Select the settings that PlayMemories Home uses initially (Wybierz ustawienia początkowe programu PlayMemories Home). Wybierz opcję Use custom settings (Użyj własnych ustawień), a następnie opcję Next (Dalej).
   5. Pojawi się ekran Add folders (Dodaj foldery). Usuń zaznaczenie z pola Pictures (Obrazy) (lub My Pictures (Moje obrazy)) i wybierz opcję Next (Dalej).
   6. Pojawi się okno Import Media Files (Importowanie plików z multimediami). Zaznacz pole Import PlayMemories Home when a device is connected (Importuj do PlayMemories Home po podłączeniu urządzenia) i wybierz opcję Next (Dalej).
   7. Pojawi się okno PlayMemories Online settings (Ustawienia PlayMemories Online). Zaznacz pole Skip PlayMemories Online set-up now (you may set-up later) (Pomiń konfigurowanie serwisu PlayMemories Online. Ustawienia te można wybrać później.) i wybierz opcję Next (Dalej).
   8. Ponownie wybierz w narzędziu PlayMemories Home Setting Initialization Tool ustawienie DLNA Off (Wyłącz DLNA).

   Jeśli problem zostanie rozwiązany, można zarejestrować folder. Jeśli po zarejestrowaniu folderu problem wystąpi ponownie, folder ten może zawierać uszkodzone obrazy lub nieobsługiwane pliki.

   Do góry

  5. Ponownie zainstaluj program PlayMemories Home.
   Informacje o ponownej instalacji znajdują się poniżej.

  6. Użyj narzędzia PlayMemories Home Repair Tool.
   Jeśli nie można zainstalować lub uruchomić programu PlayMemories Home bądź jeśli powyższe rozwiązania nie wyeliminują problemu, zalecamy użycie narzędzia Repair Tool.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, prosimy o kontakt telefoniczny z działem pomocy.