Identyfikator artykułu : 00080280 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Pojawia się komunikat Check the lens attachment [Sprawdź mocowanie obiektywu] i aparat nie rozpoznaje obiektywu.

  Ten komunikat jest wyświetlany, gdy aparat nie może rozpoznać obiektywu z powodu jego nieprawidłowego zamontowania lub nieprawidłowego styku wynikającego z zabrudzenia lub zakurzenia gniazda obiektywu.

  Obraz

  Wykonać opisane poniżej czynności i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

  Ten komunikat jest wyświetlany również w przypadku korzystania ze statywu teleskopowego lub adaptera gniazda obiektywu innego producenta bądź mikroskopu, ponieważ aparat nie rozpoznaje podłączonego urządzenia i nie można zwolnić migawki. W przypadku rejestrowania obrazów za pomocą takich urządzeń, należy wybrać dla ustawienia Release w/o Lens [Zwolnij bez obiektywu] opcję Enable [Włącz].

  UWAGA: Jeśli aparat nie obsługuje funkcji Release w/o Lens [Zwolnij bez obiektywu], należy rejestrować obrazy przy ustawieniu funkcji wyboru trybu na M [Ręczny].

  Informacje na temat ustawiania opcji Release w/o Lens [Zwolnij bez obiektywu] można znaleźć w instrukcji obsługi.

  1. Upewnić się, że obiektyw jest właściwie zamocowany do korpusu aparatu.
   Jeśli obiektyw nie jest zamocowany prawidłowo, nie dochodzi do styku w punktach połączenia umożliwiających komunikację między korpusem aparatu a obiektywem.
   Nie należy naciskać przycisku zwalniania obiektywu, tylko przekręcić obiektyw w prawo i zamocować go do korpusu aparatu. Prawidłowe zamocowanie obiektywu zostanie potwierdzone kliknięciem.
  2. Sprawdzić, czy gniazdo obiektywu nie jest zabrudzone lub zakurzone.
   Jeśli gniazdo obiektywu jest zabrudzone lub zakurzone, występuje błąd styku i obiektyw może nie być rozpoznawany prawidłowo przez korpus aparatu.
   W razie stwierdzenia obecności brudu lub kurzu należy przetrzeć gniazdo za pomocą miękkiej, suchej szmatki (np. ściereczki do czyszczenia) i ponownie zamocować obiektyw do korpusu aparatu.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu.

  • Dbać o to, aby kurz i brud nie przedostawały się do wnętrza obiektywu.
  • Nie dotykać powierzchni obiektywu.
  • Nie używać szczotki z włókna szklanego (do czyszczenia styków akumulatora), ponieważ mogłaby ona uszkodzić pozłacane styki. Ryzykowne może być również używanie gumki ołówkowej.

  • Obraz

   [A] styki obiektywu


  1. Sprawdzić piny stykowa aparatu. Piny styków sprężynowych 8 (montaż typu A)/10 (montaż typu E)  aparatu zazwyczaj gwarantują trwały styk z płytkami stykowymi obiektywu. Jednak w przypadku uszkodzenia styku sprężynowego obiektyw nie będzie wykrywany. Można w prosty sposób sprawdzić, czy wszystkie styki są nienaruszone bądź czy jeden ze styków znajduje się na przykład w takim położeniu, jak na poniższym rysunku.

   Obraz

  2. Czy w przypadku innych obiektywów problem się powtarza?
   Jeśli użytkownik dysponuje innym obiektywem, zamontować go i sprawdzić, czy działa prawidłowo.
   Jeśli inny obiektyw podłącza się bez problemu, problem może leżeć po stronie pierwszego obiektywu. Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić obiektyw. Jeśli inne obiekty również nie są wykrywane, problem może leżeć po stronie samego aparatu. W takim przypadku należy poddać aparat kontroli w serwisie.