Identyfikator artykułu : 00077455 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Po skopiowaniu filmu w formacie AVCHD na komputer nie można go na nim odtworzyć.

    Użytkownicy systemu operacyjnego Windows Vista lub starszego nie mogą odtwarzać filmów w formacie AVCHD bezpośrednio za pomocą narzędzia Windows Explorer [Eksplorator Windows] itp. Aby odtworzyć filmy w tym formacie, należy zainstalować na komputerze kompatybilne oprogramowanie do odtwarzania.

    Pliki wideo można odczytywać/odtwarzać za pomocą programu PlayMemories Home.

    UWAGA: W przypadku korzystania z oprogramowania PlayMemories Home w wersji 1.0.10 lub starszej filmy 3D zarejestrowane za pomocą kamery z obsługą 3D będą odtwarzane na komputerze jako filmy 2D. Aby odtwarzać filmy 3D, należy zaktualizować oprogramowanie PlayMemories Home do wersji 1.2.00 lub nowszej. Po zapisaniu ich z powrotem w kamerze będą odtwarzane jako filmy 3D.
    Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 8 należy stosować oprogramowanie PlayMemories Home w wersji 1.3.02 lub nowszej.