Identyfikator artykułu : 00244954 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2020

Nie możesz zaimportować filmów nagranych na taśmie.

    Jeśli nie dysponujesz urządzeniem, które pozwala odtworzyć kasety wideo, nie możesz zaimportować z nich nagrań do komputera itp. Okres wsparcia technicznego i serwisowania kamer na taśmy dobiegł końca. Jeśli chcesz zaimportować filmy nagrane na kasetach wideo do komputera itp., rozważ użycie urządzenia do konwersji wideo innego producenta lub — na własne ryzyko — skorzystaj z usług firmy wykonującej konwersję wideo.

    Powrót na początek poradnika importowania z kaset wideo