Identyfikator artykułu : 00120366 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Jak zmienić lokalizację zapisu plików wideo i zdjęć w programie PlayMemories Home?

  1. Uruchom oprogramowanie PlayMemories Home .
  2. W oknie programu PlayMemories Home kliknij  File (Plik).
  3. Kliknij Import (Importuj) Media Files (Pliki multimedialne). 

   UWAGA: Ikony docelowego dysku i folderu wyświetlą się po prawej stronie okna.

  4. W polu docelowego dysku i folderu kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
  5. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać pliki wideo i zdjęcia.

   UWAGA: Aby stworzyć nowy folder, kliknij przycisk Make New Folder (Utwórz nowy folder).

  6. Kliknij przycisk OK .