Identyfikator artykułu : 00170167 / Ostatnia modyfikacja : 26.12.2022Drukowanie

Jak przesyłać filmy do komputera Mac

  UWAGA: dodatkowe informacje o kamerach DVD można znaleźć w artykule Jak przesłać film z kamery DVD do komputera Apple Mac przy użyciu łącza USB .

  Do przesyłania filmu z aparatu/kamery można użyć programu Apple iMovie. Informacje o posługiwaniu się programem Apple iMovie można znaleźć w artykule Jak importować filmy przy użyciu programu Apple iMovie. Jeśli w komputerze nie jest zainstalowany program iMovie lub przesyłany materiał wideo ma format 60p (1080 lub 720), należy skorzystać z alternatywnej metody kopiowania nagrań z kamery. Możesz również pobrać i wykorzystać program PlayMemories Home.

  UWAGA: Do obsługi filmów w formacie AVCHD niezbędny jest procesor Intel Core Duo lub wyższy.

  1. Włącz aparat/kamerę.
  2. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  3. Przełącz aparat w tryb Mass Storage (Pamięć masowa) lub USB MODE (tryb USB).

   UWAGA: kiedy komputer rozpozna połączenie, na pulpicie pojawi się nazwa napędu/pamięci masowej aparatu/kamery (NO NAME lub UNTITLED).

  4. Kliknij ikonę NO NAME lub UNTITLED na pulpicie komputera.
  5. Odszukaj pliki z filmami.
   • Filmy AVCHD:
    1. Kliknij folder PRIVATE.
    2. Kliknij folder AVCHD.
    3. Kliknij folder BDMV.
    4. Kliknij folder STREAM.
   • Filmy o standardowej rozdzielczości (SD):
    1. Kliknij folder MP_ROOT.
    2. Kliknij folder 101PNV01.
  6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  7. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, klikaj pliki z filmami, które chcesz przesłać.
  8. Puść klawisz Shift.
  9. Naciśnij kombinację klawiszy Command+C, aby skopiować pliki.
  10. Otwórz folder lub katalog komputera, do którego chcesz skopiować filmy.
  11. Naciśnij kombinację klawiszy Command+V, aby wkleić pliki w żądanym miejscu.

  Po wykonaniu powyższych czynności film z aparatu będzie skopiowany na dysk twardy komputera. Do otwarcia i odtworzenia tych plików trzeba użyć programu obsługującego format MPEG-2 (filmy o standardowej rozdzielczości) lub AVCHD (filmy o wysokiej rozdzielczości). W sprawie dodatkowych informacji i ewentualnych aktualizacji prosimy zgłaszać się do producenta używanego programu.