Identyfikator artykułu : 00188351 / Ostatnia modyfikacja : 01.12.2017Drukowanie

Jak przekształcić plik RAW na obraz JPEG lub TIFF przy użyciu programu Image Data Converter.

  UWAGI:

  • Należy się upewnić, że używana jest najnowsza wersja programu Image Data Converter.
  • Program Image Data Converter można pobrać z jednej z następujących witryn:

  Aby przekształcić plik RAW, należy wykonać poniższą procedurę.

  1. Uruchom na komputerze program Image Data Converter.
  2. Na pasku narzędzi w oknie Image Data Converter kliknij opcję File (Plik).
  3. W menu File (Plik) kliknij opcję Open (Otwórz).
  4. W oknie Open (Otwórz) odszukaj folder zawierający plik, który chcesz przekształcić.

   UWAGA: Pliki RAW mają rozszerzenie .ARW.

  5. Kliknij obraz, który chcesz przekształcić, aby go otworzyć.

   UWAGA: Aby przekształcić więcej niż jeden obraz RAW, zaznacz wszystkie obrazy RAW, które chcesz przekształcić.

  6. Kliknij opcję File (Plik) na pasku narzędzi.
  7. W menu File (Plik) kliknij opcję Output (Wyjście).
  8. W oknie Output (Wyjście) wybierz format JPEG lub TIFF.

   UWAGA: Przed kliknięciem przycisku Save (Zapisz) można dostosować ustawienia Output method (Sposób przekształcenia) i File settings (Ustawienia pliku).

  9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).