Identyfikator artykułu : 00110127 / Ostatnia modyfikacja : 17.02.2020Drukowanie

Jak czyścić/konserwować aparat i obiektyw?  Najczęstszym problemem, który napotykają fotografowie, jest obecność kurzu lub smug na matrycy lub obiektywie aparatu. Mogą one mieć fatalny wpływ na jakość zdjęć.

   

   

  Czasem błędnie zakłada się, że plamki widoczne na zdjęciach spowodowane są zanieczyszczeniem lustra, wizjera optycznego lub obiektywu, ale zwykle nie to jest przyczyną problemu. Kurz na lustrze lub wizjerze nie ma żadnego wpływu na ostateczny wygląd fotografii. Kurz na obiektywie znajduje się zbyt daleko od ogniska, aby zyskać odpowiednią ostrość. Może tak się zdarzyć sporadycznie w przypadku obiektywu typu rybie oko, ale niezwykle rzadko w przypadku standardowego obiektywu.

  Najczęstszą przyczyną jest kurz, który dostał się do wnętrza aparatu i osiadł na przetworniku matrycy. Może do tego dojść jedynie podczas zmieniania obiektywu.

  /support/attachments/413743/howtoclean1.jpg  

  Zaleca się, aby zmieniać obiektyw tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i należy pamiętać o tym, aby skierować wtedy korpus aparatu ku dołowi. Najlepiej zmieniać obiektyw w miejscu, które nie jest bardzo piaszczyste lub zakurzone.

  Należy również upewnić się, że obiektyw jest czysty: podczas zmiany obiektywu należy wyczyścić jego tylną część za pomocą ściereczki z mikrowłókien i zakładać pokrywkę zawsze wtedy, gdy nie jest on używany. Nie należy również zdejmować nasadki aż do chwili, gdy chcemy przystąpić do robienia zdjęć.

  Jak sprawdzić matrycę
  Aby sprawdzić, czy matryca jest zakurzona, wykonaj czynności opisane poniżej:

  1. Zamocuj obiektyw na aparacie.
  2. Wybierz ręczne ustawianie ostrości (M) za pomocą tarczy regulacyjnej i ustaw ostrość na nieskończoność, kompensację naświetlania na +1 oraz najmniejszą przysłonę (największa liczba), czyli f/22 lub — w przypadku niektórych obiektywów — f/32.
  3. Skieruj obiektyw na źródło jednorodnego światła, które zajmie cały obszar obrazu (np. okno lub niebo) i zrób zdjęcie. Naświetlanie może trwać kilka sekund. Statyw jest niepotrzebny, ponieważ ostrość ustawiona jest na nieskończoność.
  4. Obejrzyj zdjęcie. Jeśli pojawią się ciemne plamy, wyczyść matrycę.

  Pamiętaj, że przy większych wartościach przysłony kurz jest mniej widoczny. Od f/8 staje się niewidoczny. Jeśli plamy pojawią się na zdjęciach wykonanych przy szerokiej przesłonie, matryca może być uszkodzona i może wymagać naprawy.

  Jak czyścić matrycę

  1. Wewnętrzny system czyszczenia w aparacie
  Twój aparat cyfrowy Sony SLR jest wyposażony w system automatycznego czyszczenia matrycy, aktywowany każdorazowo przy wyłączeniu aparatu. Ponadto, filtr dolnoprzepustowy pokrywający powierzchnię matrycy jest wykonany z materiału antystatycznego, który w znacznym stopniu zapobiega przyczepianiu się drobin. Niestety dostawaniu się kurzu nie można całkowicie zapobiec, szczególnie w miejscach silnie zakurzonych. Jeśli na zdjęciach pojawią się ciemne plamy, można uruchomić dokładne czyszczenie, wybierając funkcję czyszczenia z menu aparatu.

  2. Czyszczenie ręczne
  Jeśli w powyższy sposób nie uda się usunąć bardzo lepkich, tłustych drobin (na przykład pyłków roślinnych), można zastosować czyszczenie ręczne. Ważna informacja: Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z czyszczoną matrycą. Wybierz funkcję czyszczenia z menu aparatu. Aparat zostanie wyłączony, a po zdjęciu obiektywu będzie można zobaczyć matrycę. Skieruj przód aparatu do dołu i użyj gruszki, aby przedmuchać matrycę.

  Wykonaj tę czynność w czystym niezakurzonym miejscu.

  Nie dotykaj matrycy za pomocą gruszki. Może to spowodować jej nieodwracalne uszkodzenie.

  Nie dmuchaj ustami. Doprowadzi to do dostania się do wnętrza aparatu nie tylko wilgoci, ale również drobin śliny, które mogą uszkodzić matrycę.

  Nie zaleca się również korzystania z puszek ze sprężonym powietrzem służących do czyszczenia sprzętu komputerowego (klawiatury itp.). Ciśnienie sprężonego powietrza może doprowadzić do uszkodzenia matrycy oraz do dostania się wilgoci i innych zanieczyszczeń do wnętrza korpusu aparatu.

  Zaleca się, aby do czyszczenia nie używać pędzelków ani żadnych preparatów czyszczących dostępnych na rynku. Zwiększa to ryzyko uszkodzenia matrycy oraz filtru dolnoprzepustowego. 

  W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z firmą Sony w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  Jak czyścić i konserwować korpus aparatu i obiektywy
  Czyszczenie korpusu aparatu i obiektywów jest niezbędne, aby utrzymać sprzęt w dobrym stanie, ale jest to czynność wymagająca ostrożności. Dlatego najlepszym sposobem na utrzymanie ich w dobrym stanie jest ich należyta konserwacja:

  • Zawsze zakładaj pokrywkę na obiektyw.
  • Przechowuj obiektywy w futerale ochronnym.
  • Przenoś aparat i osprzęt w odpowiednich torbach. 

  /support/attachments/413743/howtoclean1.jpg  
  /support/attachments/413743/howtoclean1.jpg

  W przypadku przebywania w miejscach o dużej wilgotności lub przechodzenia z zimnego do ciepłego miejsca może pojawić się para wodna. Skroplenie pary wodnej może doprowadzić do utleniania niektórych metalowych części wewnątrz aparatu, powodując jego nieprawidłowe działanie. Może również dojść do rozwoju grzybów i pleśni, co spowoduje uszkodzenie sprzętu. Aby zmniejszyć ryzyko, zaleca się przechowywanie w futerale saszetek z żelem krzemionkowym. Żel krzemionkowy umożliwi pochłanianie części wilgoci.

  Podczas posługiwania się sprzętem może dojść do osadzenia się kurzu i innych stałych drobin na korpusie aparatu i obiektywie; pojawić się mogą również odciski palców. Poniżej podano sposób na ich usunięcie bez szkody dla sprzętu.

  1. Korpus aparatu
  Na przykład po dniu spędzonym na plaży w zagłębieniach korpusu aparatu mogą pojawić się ziarna piasku. Jeśli nie zostaną one szybko usunięte, mogą przedostać się do tarcz regulacyjnych, powodując ich przedwczesne zużycie, które sprawi, że aparat nie będzie nadawał się do użytku. Ziarna piasku mogą również spowodować poważne uszkodzenie pierścieni obiektywu.

  Najprostszym sposobem usunięcia drobin jest wyczyszczenie zewnętrznej części aparatu za pomocą pędzelka o miękkim włosiu. Nie należy naciskać zbyt mocno, gdyż można w ten sposób zarysować korpus lub ekran LCD.

  Jeśli lepkiego kurzu nie można usunąć za pomocą pędzelka, można w tym celu zastosować wacik. Do przedmuchania trudno dostępnych miejsc najlepiej użyć gumowej gruszki.

  Natomiast jeśli korpus aparatu jest zabrudzony trudnymi do usunięcia substancjami (błoto itp.), można z powodzeniem użyć ściereczki z mikrowłókien (dostępnej u optyka) lekko zwilżonej wodą. Mikrowłókna są zalecane, gdyż nie rysują one ekranu LCD.

  Nie należy używać żadnych produktów chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna, alkohole, jednorazowe chusteczki odświeżające itp.

  2. Obiektyw
  Z obiektywami należy obchodzić się szczególnie ostrożnie. Szkło, z którego wykonane są obiektywy, jest bardzo delikatne i można je łatwo zarysować. Obiektywy należy czyścić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Każde czyszczenie narusza powierzchnię optyczną. Zawsze pozostawia ślady, nawet jeśli nie są one od razu widoczne gołym okiem. Lekko zakurzony obiektyw jest lepszy niż obiektyw zarysowany.

  Zdaniem producenta czyszczenie jest konieczne w przypadku zauważenia śladów palców; są one z natury tłuste i mają odczyn kwasowy oraz mogą uszkodzić powłokę antyrefleksyjną obiektywu. Należy usunąć wyschnięte krople deszczu i kropelki wody morskiej, gdyż zawierają kryształy soli, które mogą również uszkodzić szkło.

  Usuwanie kurzu i mikrocząsteczek
  Najpierw użyj gruszki w celu usunięcia większości kurzu. Nie dmuchaj ustami. Może to doprowadzić do osadzenia się na obiektywie trudnych do usunięcia drobin śliny.

  Następnie, używając pędzelka o miękkim włosiu, usuń kurz z obiektywu. Nie dotykaj włosia pędzla palcami, ponieważ spowoduje to jego zatłuszczenie i doprowadzi do powstania smug. Nie naciskaj zbyt mocno. Po dniu na plaży, na szkle obiektywu mogą osadzić się mikroskopijne drobiny kwarcu lub krzemionki, a nieodpowiedni sposób czyszczenia może doprowadzić do zarysowania powierzchni optycznej.

  Usuwanie tłustych smug i odcisków palców
  Ogólna zasada brzmi: nie dotykaj szkła palcami. Jeśli na szkle pojawią się odciski palców, nigdy nie usuwaj ich za pomocą ubrania ani chusteczki higienicznej. Włókna, z których są wykonane, są zbyt szorstkie i mogą zarysować szkło.

  • Użyj ściereczki z mikrowłókien, którą trzeba przechowywać w torbie lub pokrowcu, chroniąc ją w ten sposób przed zakurzeniem.
  • Jeśli konieczne jest użycie płynu w celu usunięcia tłustych smug, nie używaj w tym celu wody z kranu, ponieważ zawarte w niej sole mogą zarysować szkło.
   Zamiast użyć wody z kranu, zmocz ściereczkę z mikrowłókien w dejonizowanej wodzie i delikatnie, bez przyciskania, wytrzyj powierzchnię szkła.

  /support/attachments/413743/howtoclean1.jpg