Identyfikator artykułu : 00107747 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Na ekranie pojawia się komunikat Error: Connect a device or media to the computer (Błąd: podłącz urządzenie lub nośnik do komputera), a aparat nie jest rozpoznawany po próbie zaimportowania zdjęć poprzez PlayMemories Home.

  Ten artykuł dotyczy modeli zgodnych z programem PlayMemories Mobile Home lub PMB. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi i innych dokumentach dotyczących urządzenia.

  Wykonaj poniższe czynności i sprawdź, czy pozwolą one naprawić problem.

  1. Otwórz okno Komputer w systemie Windows i sprawdź, czy aparat jest w nim rozpoznawany.

   Jeśli próbujesz otworzyć kartę pamięci SDXC na komputerze i wyświetla się monit o sformatowanie karty pamięci, komputer może nie obsługiwać kart pamięci SDXC.

  2. Uruchom narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool i zobacz, czy aparat jest rozpoznawany.

   Problem może dotyczyć programu PlayMemories Home. Uruchom narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool, żeby przywrócić program do ustawień domyślnych i sprawdź, czy aparat jest rozpoznawany.

   Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące procedur operacyjnych.
   How to run PlayMemories Home Settings Initialization Tool

   UWAGA:
   • Nawet jeśli uruchomisz narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool, dane obrazów (filmy lub zdjęcia) przechowywane na komputerze nie zostaną usunięte.
   • Uruchomienie narzędzia PlayMemories Home Settings Initialization Tool przywróci program do ustawień domyślnych, więc ustawienia Dodaj foldery także wrócą do wartości domyślnych.
    Zarejestruj ponownie folder, jeśli w opcji Dodaj foldery zarejestrowano inny folder niż Moje obrazy.

  3. Zmień w aparacie ustawienia USB Connect [Połączenie USB] i USB LUN, i zobacz, czy aparat jest rozpoznawany.

   Zmień w aparacie ustawienia USB Connect [Połączenie USB] i USB LUN na następujące wartości.
   • Ustawienie USB Connect [Połączenie USB]: Mass Storage [Pamięć masowa]
   • Ustawienie USB LUN/LUN: Single [Pojedynczy]

    UWAGA: Niektóre produkty mogą nie mieć ustawień USB Connect [Połączenie USB],  USB LUN ani LUN.

    

  4. Zmień w aparacie port USB i zobacz, czy aparat jest rozpoznawany.

   Wykonaj następujące czynności.
   Podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

   UWAGA:

   • Jeśli masz w komputerze porty USB 3.0 i 2.0, użyj portu USB 2.0.
    Porty USB 3.0 są niebieskie, jak na rysunku poniżej.
    Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lub u producenta komputera.
    Zdjęcie
   • Nie używaj koncentratora USB. Podłącz aparat bezpośrednio do portu USB komputera.
   • W takim przypadku spróbuj podłączyć do portu USB z tyłu komputera.


  5. Odinstaluj program PlayMemories Home i zainstaluj go ponownie.

   Program PlayMemories Home może nie działać nieprawidłowo.
   Odinstaluj program PlayMemories Home, a następnie zainstaluj jego najnowszą wersję.

   Szczegóły poszczególnych operacji można znaleźć w odpowiednich odpowiedziach.

   How do I uninstall PlayMemories Home?
   How to install the PlayMemories Home software.