Identyfikator artykułu : 00107031 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2017Drukowanie

Aparat nie włącza się.

  Jeśli aparat nie włącza się, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem.

  UWAGA: Jeśli do wykonania którejkolwiek czynności zawartej w tym poradniku konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, sprawdź je w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  1. Upewnij się, że używany akumulator jest naładowany; w razie potrzeby spróbuj naładować akumulator.

   WAŻNE:

   • Jeśli akumulator nie był dawno ładowany lub jest fabrycznie nowy, wskaźnik ładowania może migać. W takim przypadku należy na pewien czas wyjąć akumulator i spróbować naładować go ponownie.

   • Jeśli wskaźnik ładowania nie świeci lub miga podczas ładowania, upewnij się, że na metalowych stykach nie ma żadnych zanieczyszczeń, które mogą uniemożliwiać ładowanie. Za pomocą suchej ściereczki zetrzyj kurz lub inne zanieczyszczenia ze styków akumulatora.

   UWAGA: Akumulatory rozładowują się szybciej, gdy są używane w niskich temperaturach. Aparaty przeznaczone są do użytku w zakresie temperatur 0–40°C i mogą nie działać, gdy są używane w warunkach, które się w nim nie mieszczą.

   • Jeśli aparat używany był przy niskiej temperaturze, po przeniesieniu go do cieplejszego miejsca może wystąpić kondensacja powodująca nieprawidłowe działanie urządzenia. Jeśli aparat używany był przy niskiej temperaturze, odczekaj kilka godzin w ciepłym miejscu, aż ustąpi kondensacja.

  2. Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo umieszczony w aparacie.
  3. Spróbuj włączyć aparat.
  4. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, ale posiadasz opcjonalny zasilacz, spróbuj podłączyć go do aparatu i działającego gniazda zasilania.
  5. Spróbuj włączyć aparat.
  6. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj wyczyścić styki akumulatora za pomocą niewielkiej puszki sprężonego powietrza.

  WAŻNE:

  • Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat "Error: Camera Error" (Błąd: błąd aparatu), mogło dojść do awarii aparatu i może być konieczna jego naprawa.

  • Jeśli aparat nie uruchamia się po aktualizacji oprogramowania, spróbuj wykonać aktualizację ponownie. Podczas procesu aktualizacji mógł wystąpić błąd systemu.
   UWAGA: Zapoznaj się z informacjami w witrynie pobierania oprogramowania aparatu.

  • Jeśli używasz systemu operacyjnego Mac OS X w wersji 10.10 lub nowszej, przed rozpoczęciem aktualizacji uruchom aplikację "Driver Loader", która przygotowuje oprogramowanie do tego procesu.

  Jeżeli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.
  Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z nami.