Identyfikator artykułu : 00247760 / Ostatnia modyfikacja : 27.12.2023Drukowanie

Aparat niespodziewanie wyłącza się

Aparat wyłącza się wkrótce po rozpoczęciu nagrywania filmu lub fotografowania w trybie zdjęć seryjnych.

  Co zrobić, gdy aparat wyłącza się bez ostrzeżenia lub sygnalizacji błędu

  • Sprawdź, czy jest włączony tryb oszczędzania energii.
   W tym trybie aparat przechodzi w tryb energooszczędny, gdy nie jest używany przez pewien czas. Aparat wyjdzie z tego trybu, gdy wciśniesz do połowy przycisk spustu migawki. Możesz ustawić czas, po upływie którego aparat będzie przełączał się w tryb oszczędzania energii. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z aparatem lub w instrukcji online zamieszczonej w naszej witrynie pomocy technicznej
  • Sprawdź warunki pracy:
   Pewne aparaty Sony automatycznie wyłączają się, by zapobiec przegrzaniu w gorących miejscach. Nagrywanie długich ujęć filmowych lub wykonywanie wielu serii fotografii powoduje wzrost temperatury wewnątrz aparatu. Gdy aparat osiągnie zbyt wysoką temperaturę, na ekranie LCD pojawi się żółty wskaźnik (ikona ostrzeżenia o przegrzaniu). W takim przypadku należy na pewien czas pozostawić aparat, aby pozwolić mu ostygnąć, a następnie kontynuować nagrywanie lub fotografowanie.

   UWAGI:

   • Temperatura wewnątrz aparatu rośnie przy każdym jego włączeniu, a więc nie tylko podczas filmowania lub wykonywania zdjęć, ale także podczas komponowania ujęć itp.
    Aby uniknąć przegrzania aparatu, przestrzegaj następujących zaleceń:
    • W maksymalnym stopniu unikaj wystawiania aparatu na bezpośrednie nasłonecznienie.
    • Wyłączaj aparat, gdy go nie używasz.
    • W przypadku lustrzanek cyfrowych i modeli z serii SLT wyłącz funkcję SteadyShot.
   • Im dłużej aparat będzie stygł, tym później po jego ponownym włączeniu temperatura wewnątrz znów osiągnie wysoki poziom. Jeśli stygnięcie będzie trwało za krótko, po krótkim czasie aparat wyłączy się z powrotem. W zależności od aparatu i warunków w otoczeniu stygnięcie może potrwać od kilku minut do godziny.
  • Upewnij się, że akumulator jest wystarczająco naładowany. Niepełne naładowanie akumulatora może być przyczyną niespodziewanego wyłączenia się aparatu. Przed włożeniem akumulatora do aparatu ładuj go przez kilka godzin.
  • Jeśli akumulator nie jest prawidłowo ładowany, wykonaj następujące czynności: 
   1. Jeśli akumulator jest całkowicie wyczerpany (np. fabrycznie nowy lub od dawna nie ładowany), naładuj go w wystarczającym stopniu.
    UWAGI:
   • Akumulator stopniowo się rozładowuje, nawet jeśli nie jest używany.
   • Zalecamy, aby zawsze używać akumulatorów Sony. 
   1. Sprawdź, czy styki akumulatora lub ładowarki nie są brudne. Jeśli styki akumulatora są brudne, wyczyść je suchą ściereczką, bawełnianym wacikiem itp. Następnie naładuj akumulator. Wygląd brudnych i czystych styków na przykładzie akumulatora Sony NP-BD1 pokazano na poniższej ilustracji:

  Ilustracja przykładów styków (NP-BD1)

  • [A]: odciski palców na stykach akumulatora
  • [B]: obce przedmioty na stykach akumulatora
  • [C]: wyczyść styki akumulatora
   UWAGA: uważaj, aby nie dotykać styków akumulatora rękami lub metalowymi przedmiotami. 
  1. Sprawdź, czy identyczny problem z ładowaniem wystąpi, gdy użyjesz innego akumulatora. Jeśli nie, może to świadczyć o uszkodzeniu pierwszego akumulatora.