Identyfikator artykułu : 00078272 / Ostatnia modyfikacja : 22.08.2021

Jak skonfigurować bezprzewodową lampę błyskową i jej używać.

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Istnieją dwa sposoby sterowania bezprzewodową lampą błyskową: radiowy i optyczny.
  Wyzwoleniem odbiornika i lampy zdalnej można sterować w następujący sposób:

  • Podczas zdjęć z użyciem radiowej łączności bezprzewodowej o wyzwoleniu lampy decyduje kombinacja sterownika i odbiornika.
  • Podczas zdjęć z użyciem optycznej łączności bezprzewodowej o wyzwoleniu lampy decyduje kombinacja sterownika i lampy zdalnej.

  • Lampa błyskowa HVL-F60RM/F45RM
   Zgodność zarówno z trybem radiowej optycznej łączności bezprzewodowej, jak i optycznej łączności bezprzewodowej
  • Inne lampy błyskowe
   Zgodność z trybem optycznej łączności bezprzewodowej
   UWAGA: Aby do fotografowania w trybie radiowej łączności bezprzewodowej używać lampy bez funkcji łączności radiowej, trzeba użyć bezprzewodowego sterownika radiowego FA-WRC1M i bezprzewodowego odbiornika radiowego FA-WRR1.
   Szczegółowe informacje o zgodności akcesoriów do lamp błyskowych można znaleźć na stronie http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/>.


  Informacje o możliwościach sterowania posiadaną lampą można znaleźć na poniższej stronie.

   


   Konfigurowanie lampy błyskowej z systemem radiowej łączności bezprzewodowej

   Szczegółowe informacje na temat konfiguracji bezprzewodowej lampy błyskowej z łącznością radiową można znaleźć również na podanej niżej stronie.

   https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/pl/radio/index.html

    

   Konfigurowanie lampy błyskowej z systemem optycznej łączności bezprzewodowej

   1. Zainstaluj w stopce akcesoriów aparatu zewnętrzną lampę błyskową, której chcesz używać w trybie bezprzewodowym.
   2. Włącz aparat.
   3. Przełącz aparat w jeden z następujących trybów:
    • Zaprogramowana automatyka (P)
    • Preselekcja przysłony (A)
    • Preselekcja czasu migawki (S)
    • Ręczny (M)
   4. Włącz zewnętrzną lampę błyskową.
   5. Przełącz aparat w tryb pracy z lampą bezprzewodową. Szczegółowych informacji o sposobie postępowania należy szukać w instrukcji obsługi aparatu. 
    UWAGA: Jeśli lampa błyskowa wbudowana w aparat jest zgodna z optycznym trybem bezprzewodowym, to w pewnych modelach przełączenie lampy błyskowej aparatu w tryb bezprzewodowy (WL) wywoła opisane poniżej skutki.
    • Funkcja lampy błyskowej aparatu zmienia się ze źródła światła na sterownik.
    • Moc błysku lampy aparatu zmniejsza się do poziomu, który nie wpływa na ekspozycję.
    • Zewnętrzna lampa błyskowa automatycznie przełącza się w tryb bezprzewodowy, a na jej wyświetlaczu pojawia się wskaźnikWL.
   6. Skonfiguruj zdalną lampę błyskową:
    Jeśli lampa błyskowa wbudowana w aparat jest zgodna z optycznym trybem bezprzewodowym, przełącz zewnętrzną lampę w tryb zdalny. Jeśli lampa błyskowa wbudowana w aparat nie jest zgodna z optycznym trybem bezprzewodowym lub aparat nie ma wbudowanej lampy błyskowej, przygotuj co najmniej dwie lampy błyskowe i przełącz zdalną lampę w tryb zdalny.
   7. Zdejmij zewnętrzną lampę błyskową z aparatu.
    • Aby dodać zewnętrzną lampę błyskową, ręcznie dostosuj konfigurację każdej dodatkowej lampy do konfiguracji pierwszej lampy.
    • Przełącz wszystkie dodatkowe lampy w tryb zdalny (RMT).
    • Dodatkowe lampy muszą być skonfigurowane do pracy w tym samym kanale (CH1, CH2, CH3 lub CH4).
   8. Skonfiguruj lampę błyskową pełniącą funkcję sterownika:
    • Aparaty α z mocowaniem typu A z wbudowaną lampą błyskową
     Podnieś wbudowaną lampę błyskową.
     Obraz wskazujący umiejscowienie wbudowanej lampy błyskowej (A) i zdalnej lampy błyskowej (B)
     1. Wbudowana lampa błyskowa (CTRL)
     2. Zdalna lampa błyskowa (RMT)

       
    • Inne kompatybilne aparaty
    1. Skonfiguruj lampę błyskową pełniącą funkcję sterownika
    2. Zainstaluj zewnętrzną lampę błyskową w stopce akcesoriów.
     Obraz przedstawiający lampę-sterownik (A) i lampę zdalną (B)
     1. Lampa-sterownik (CTRL)
     2. Zdalna lampa błyskowa (RMT)
       
   9. Wybierz w aparacie odpowiednie ustawienia ekspozycji.
   10. Zrób zdjęcie.

   UWAGI:

   • W momencie wykonywania zdjęcia lampa błyskowa na aparacie wyzwala zewnętrzną lampę błyskową.
   • W trybie bezprzewodowym wyłącza się pomiar ADI, a pomiar błysku jest automatycznie wykonywany w trybie P-TTL.
   • W razie potrzeby umocowania lampy należy skorzystać z gniazda na statyw 1/4" na dostarczonej minipodstawce. Nie należy używać adaptera stopki ADP-MAA, ponieważ może on zablokować bezprzewodowe wyzwalanie lampy.
   • Szczegółowe informacje na temat konfiguracji bezprzewodowej lampy błyskowej można znaleźć również na podanej niżej stronie.
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/acc/flash/pl/wireless/setup.html
   • Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.