SORPLAS™ w procesie tworzenia produktów Sony

Projektanci produktów Sony zwracają bardzo dużą uwagę na kwestie ekologii. Opracowaliśmy tworzywo SORPLAS, aby rozszerzyć użycie materiałów z recyklingu i zapewnić wysokie parametry, stosownie do renomy naszych produktów.

SORPLAS — połączenie wysokiej jakości z troską o środowisko naturalne

Firma Sony stawia sobie dwa cele: dostarczać wyjątkowe produkty i minimalizować wpływ na środowisko naturalne, zgodnie z założeniami ekologicznymi programu Road to Zero. Właśnie dlatego opracowaliśmy opóźniające palność tworzywo sztuczne z recyklingu o nazwie SORPLAS.

Czym jest SORPLAS?

SORPLAS zwiększa efektywność wykorzystania surowców

SORPLAS powstaje z używanych butelek na wodę, zużytych dysków optycznych pochodzących z fabryk i rynku oraz opracowanego przez nas opóźniacza palenia. Znajduje zastosowanie w wielu produktach Sony i innych producentów. SORPLAS nie ulega nadmiernej degradacji po kilkakrotnym ponownym przetworzeniu. Przewiduje się więc, że w przyszłości tworzywo to będzie odzyskiwane i ponownie wykorzystywane w nowych produktach.

[1] Rozdrabnianie   [2] Formowanie   [3] Produkty   [4] Odbiór z fabryk/rynku

Recykling dysków optycznych ze spółki stowarzyszonej z Sony

W skład tworzywa SORPLAS, z którego powstają tylne obudowy telewizorów BRAVIA™, wchodzą rozdrobnione, zużyte dyski optyczne od producenta płyt — firmy Sony Music Solutions Inc.

Właściwości SORPLAS

Opracowane przez firmę Sony tworzywo sztuczne z recyklingu o nazwie SORPLAS jest bezpieczne i niezawodne, a pod względem właściwości dorównuje plastikom z surowców pierwotnych.

Duża zawartość tworzyw z recyklingu — nawet 99%

Udział tworzyw z odzysku w plastiku z recyklingu używanym w sprzęcie elektronicznym wynosi zwykle około 30%. Nasz przełomowy opóźniacz palenia na bazie siarki zapewnia wysoką, stabilną jakość tworzywa sztucznego, nawet gdy udział surowców wtórnych sięga 99%.

[1] SORPLAS
[2] Surowce wtórne: 99% [3] Uniepalniacze, inne dodatki: 1%

[4] Typowy uniepalniacz z poliwęglanu z recyklingu
[5] Surowce wtórne: 30% [6] Pierwotne tworzywa sztuczne na bazie ropy naftowej: 55% [7] Uniepalniacze, inne dodatki: 15%

Mniejsza emisja dwutlenku węgla

Emisja CO2 w produkcji SORPLAS może być o 72% mniejsza niż w produkcji plastiku opóźniającego palność z surowców pierwotnych do identycznego zastosowania.

[1] Tworzywo opóźniające palność z surowców pierwotnych [2] SORPLAS z 95% materiałów z recyklingu

Odporność na temperaturę i wilgoć

Aby produkty mogły przez długi czas pracować w różnych środowiskach, firma Sony samodzielnie opracowuje trwałe tworzywa sztuczne z recyklingu. SORPLAS zawiera tylko niewielką ilość opóźniacza palenia, co nadaje mu wysoką wytrzymałość na temperaturę i wilgoć.

[1] Utrzymanie początkowej masy cząsteczkowej przy 85℃, 80% RH [2] Czas (w tygodniach) [3] SORPLAS [4] Uniepalniacz — PC z recyklingu [5] Uniepalniacz — PC z surowców pierwotnych

Wytrzymałość wydłużająca użytkowanie

Dzięki mniejszej zawartości opóźniacza palenia tworzywo SORPLAS nie ustępuje trwałością tworzywom sztucznym opóźniającym palność, a nawet je przewyższa. Jest też mocne i dlatego znajduje zastosowanie w elementach walizek i obudowach komputerów.

Zastosowania w produktach

Właściwości godne plastiku z surowców pierwotnych

W różnych produktach, które ubarwiają nam życie, liczą się także trwałość i estetyka. SORPLAS odznacza się nie tylko wytrzymałością, lecz także ładnym wyglądem powierzchni, i przez długi czas zachowuje wysoką jakość.

SORPLAS w telewizorach BRAVIA: piękny i wytrzymały

SORPLAS powstaje w znacznej mierze z tworzyw z recyklingu i odznacza się dużą wytrzymałością, wynikającą z małej zawartości środka opóźniającego palenie. Umożliwia produkcję pięknie wyglądających, nieblaknących obudów telewizorów BRAVIA.

Ładne i trwałe tworzywo sztuczne z recyklingu

Z myślą o produkcji tylnych obudów telewizorów opracowaliśmy specjalny gatunek żywicy o doskonałej wytrzymałości i wyglądzie, pokonujący ograniczenia tworzyw z recyklingu. Dokonaliśmy tego, osiągając także najwyższy na rynku udział surowców wtórnych.

Znacznie ograniczone użycie tworzyw pierwotnych

Dzięki wysokiej jakości wykończenia tworzywo SORPLAS może być stosowane w elementach zewnętrznych. Pozwala to znacznie rozszerzyć jego wykorzystanie i zmniejszyć użycie tworzyw pierwotnych w telewizorach BRAVIA nawet o 60%.

SORPLAS w smartfonach Xperia™: trwały i wytrzymały

Smartfony pracują w różnych warunkach, muszą więc być mocne i trwałe.

Wewnętrzne elementy — mocne i precyzyjnie uformowane

Priorytetowe traktowanie wysokiej wytrzymałości i trwałości, nawet w porównaniu z tworzywami pierwotnymi, pozwala wytwarzać z tworzywa SORPLAS kluczowe elementy wewnętrzne.

Sukces w wycofywaniu plastiku z surowców pierwotnych

Dzięki zastosowaniu tworzywa SORPLAS w smartfonach XPERIA wykorzystanie plastiku z surowców pierwotnych w wewnętrznych elementach zmniejszyło się o 27%.

SORPLAS w aparatach — wytrzymałość

Opracowany przez nas plastik z recyklingu SORPLAS znajduje zastosowanie w elementach zewnętrznych i wewnętrznych niektórych aparatów do wideoblogów i aparatów cyfrowych, bez pogorszenia jakości ani funkcjonalności.

Wywiad z autorem projektu

Projektowanie z tworzyw z recyklingu w trosce o środowisko

Yasunobu Kawasaki

Product Design Division 2,
TV Business Group, Home Entertainment & Sound Products Business Group,
Sony Corporation

Już od dawna staramy się zmniejszać wpływ projektowanych telewizorów na środowisko naturalne i aktywnie wykorzystujemy tworzywo SORPLAS, w którym znaczną część stanowią materiały z recyklingu. Aby używać go w większym zakresie, od 2021 r. wytwarzamy z SORPLAS tylne obudowy wybranych modeli. Prace nad tym materiałem rozpoczęliśmy wspólnie z Sony Semiconductor Solutions Corporation w 2018 r. Aby zacząć używać go w zewnętrznych elementach o dużej powierzchni, takich jak tył obudowy telewizora, trzeba jednak dużego doświadczenia w projektowaniu. Stworzyliśmy wiele prototypów i receptur, aż wreszcie powstała formuła odpowiednia do wykonywania tylnych osłon. Dzięki temu przyczyniliśmy się do zmniejszenia użycia plastiku z surowców pierwotnych. Projektując kolejne produkty BRAVIA, będziemy dążyć do dalszego ograniczenia ich wpływu na środowisko.

Droga do SORPLAS

Yasuhito Inagaki

SORPLAS Business Office,
System Solutions Business Division,
Sony Semiconductor Solutions Corporation

Historia tworzywa SORPLAS rozpoczyna się około 20 lat temu. Zaczęliśmy wówczas badania nad możliwością wytwarzania surowca o dużej wartości dodanej z odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności musieliśmy przystosować do praktycznego użytku opracowany przez nas opóźniacz palenia, który dodawany w bardzo małych ilościach do żywicy poliwęglanowej zapewniałby silne właściwości uniepalniające. SORPLAS powstaje w wyniku połączenia tego opóźniacza palenia z różnymi dodatkami i surowcami wtórnymi, takimi jak butelki po wodzie czy zużyte dyski optyczne z fabryk i sklepów. Jest tworzywem sztucznym opóźniającym palność. Choć zawiera nawet 99% substancji z recyklingu, wyróżnia się pięknym połyskiem i dużą wytrzymałością. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych własności żywic SORPLAS znalazł już praktyczne zastosowania. W przyszłości zamierzamy szerzej go używać, by lepiej dbać o środowisko.

Film: „Co robicie dla tej planety?”
Więcej o tworzywie SORPLAS™