Innowacyjne rozwiązania zapewniające elektryczność

Firma Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) nieustannie szuka nowych innowacyjnych sposobów na dostarczanie elektryczności z odnawialnych źródeł energii, z której będzie można korzystać na całym świecie.

Czym są otwarte systemy energii?

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię ze źródeł odnawialnych niekonwencjonalne otwarte systemy energii pozwalają zarządzać zarówno elektrycznością w domach mieszkalnych i innych placówkach, jak i zmienną produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Tradycyjne systemy energii elektrycznej
Tradycyjne systemy energii elektrycznej
Otwarte systemy energii
Otwarte systemy energii

Zarządzenia energią przez społeczność

Zazwyczaj energia elektryczna jest produkowana w sposób scentralizowany, a następnie transmitowana liniami długimi do odległych mieszkań i firm. Otwarte systemy energii charakteryzują się natomiast zdecentralizowaną dystrybucją energii i siecią akumulatorów umożliwiających przechowywanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu energia jest przekazywana lokalnym użytkownikom wewnątrz sieci.

Przekazywanie użytkownikom energii ze źródeł odnawialnych
Przekazywanie użytkownikom energii ze źródeł odnawialnych

Energia wytwarzana lokalnie ze źródeł odnawialnych jest transmitowana poprzez bezpośredni i wydajny system P2P. Otwarty system energii oparty na prądzie stałym (DCOES) wykorzystuje prąd stały generowany przez panele słoneczne, a także baterie i system dystrybucji energii P2P rozdzielający energię pośród użytkowników.

Niezależne i niezawodne systemy elektryczności

Otwarty system energii zwiększa efektywność produkcji energii ze źródeł odnawialnych dzięki autonomicznej wymianie elektryczności. Jako że nie korzysta on z tradycyjnych sieci elektromagnetycznych, jest użyteczny na obszarach bez sieci dystrybucji energii elektrycznej lub tam, gdzie zdarzają się przerwy w dostawie prądu.

Niezależne i niezawodne systemy elektryczności
Otwarty system energii oparty na prądzie stałym

Budynki w Instytucie Nauki i Technologii Okinawa (OIST) są wyposażone w otwarty system energii oparty na prądzie stałym (DCOES). Sony CSL zajmuje się rozwojem autonomicznej wymiany elektryczności od grudnia 2014 roku.

Yoshiichi Tokuda
Elektryczność dla ludzi na całym świecie

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Badania nad rozwojem systemów odnawialnej energii, znanych jako otwarte systemy energii (OES), rozpoczęły się w 2010 roku za sprawą projektu mającego na celu umożliwienie ludziom nie mającym dostępu do elektryczności oglądanie mistrzostw świata w piłce nożnej. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej ponad 10 społeczności żyjących bez elektryczności w północnej części Ghany mogły obejrzeć mecze podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 w Republice Południowej Afryce™.
Obecnie pracujemy w Okinawie nad rozwojem technologii autonomicznej wymiany elektryczności, która pozwala na wykorzystywanie i udostępnianie elektryczności z odnawialnych źródeł energii na dużych obszarach bez elektrowni lub sieci dystrybucji energii elektrycznej.
Dostarczanie elektryczności ludziom na całym świecie dzięki systemom wykorzystującym energię odnawialną to jeden z celów Sony CSL.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

Chcemy wykorzystać nasz badania, aby zmieniać na lepsze życie ludzi na całym świecie. W Sony CSL naszym celem jest rozwijanie technologii i biznesu, dzięki którym można z optymizmem patrzyć w przyszłość.

Sony CSL

Więcej o technologii firmy Sony