OBIEKTYWY — PODSTAWY

Ogniskowa, kąt widzenia i perspektywa
Ogniskowa

Ogniskowa

Ogniskowa lub zakres ogniskowych w przypadku powiększeń to zwykle najważniejsza kwestia przy wyborze obiektywu do konkretnego zdjęcia lub rodzaju fotografii. Ogniskowa obiektywu określa dwie istotne cechy dla fotografów: powiększenie i kąt widzenia.

Dłuższe ogniskowe odpowiadają większym powiększeniom i odwrotnie. Obiektywy szerokokątne o krótkiej ogniskowej cechuje małe powiększenie, co oznacza konieczność znalezienia się bliżej obiektu, aby wypełnił kadr. Jednak oznacza to także możliwość zmieszczenia dużych obiektów w kadrze bez konieczności fotografowania z większej odległości. Teleobiektywy o długiej ogniskowej mają duże powiększenie, więc można wypełnić kadr obiektami znajdującymi się dalej od aparatu.

[1] Drugi punkt główny obiektywu [2] Ogniskowa [3] Kąt widzenia (pomiar po przekątnej) [4] Płaszczyzna ogniskowej (płaszczyzna przetwornika obrazu)

Techniczna definicja ogniskowej

- Informacje techniczne -

Ogniskowa obiektywu jest definiowana jako odległość pomiędzy jego drugim punktem głównym a tylnym punktem ogniskowania przy ustawieniu ostrości na nieskończoność. Drugi punkt główny to jeden z sześciu „najistotniejszych punktów” stanowiących punkty odniesienia w obiektywie optycznym (przednie i tylne punkty ogniskowania, pierwszy i drugi punkt węzłowy oraz pierwszy i drugi punkt główny). W przypadku obiektywu złożonego nie ma ustalonego umiejscowienia drugiego punktu głównego — może znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz tubusu, w zależności od konstrukcji obiektywu — dlatego nie ma łatwego sposobu, aby samodzielnie wykonać dokładny pomiar ogniskowej obiektywu.

Ogniskowa i kąt widzenia

„Kąt widzenia” określa, jaka część sceny przed aparatem zostanie zarejestrowana przez przetwornik obrazu aparatu. W bardziej technicznym ujęciu jest to zakres kątowy sceny zarejestrowanej przez przetwornik obrazu przy pomiarze po przekątnej. Co ważne, kąt widzenia jest w pełni uzależniony od ogniskowej obiektywu i formatu przetwornika obrazu aparatu, dlatego kąt widzenia dowolnego obiektywu będzie różny dla aparatów w formacie pełnoklatkowym 35 mm i APS-C. Różne obiektywy o równej ogniskowej będą zawsze mieć taki sam kąt widzenia w połączeniu z przetwornikiem obrazu tej samej wielkości.

Porównanie „Ogniskowa a kąt widzenia” ilustruje ten stosunek na przykładzie aparatów w formacie pełnoklatkowym 35 mm i APS-C.

* Ogniskowa w ( ): w przeliczeniu na ogniskową w aparatach cyfrowych w wymiennym obiektywem i przetwornikiem pełnoklatkowym 35 mm

Perspektywa

Przy długiej ogniskowej często wydaje się, że obiekty na pierwszym i drugim znajdują się blisko siebie na ostatecznym obrazie. Efekt ten jest czasami określany jako „kompresja teleobiektywu”, ale w rzeczywistości nie jest on powodowany przez sam obiektyw. Należy pamiętać, że podczas korzystania z teleobiektywu trzeba być dalej od obiektów. Dlatego względne odległości pomiędzy aparatem a obiektami na pierwszym i drugim planie faktycznie są bardziej zbliżone. Innymi słowy, obiekty na pierwszym i drugim planie są w znacznej odległości od aparatu, dlatego ich względne rozmiary na ostatecznym obrazie będą bardziej zbliżone do rzeczywistych. Podczas fotografowania z obiektywem szerokokątnym zwykle należy być blisko obiektu na pierwszym planie, aby jego rozmiar w kadrze był wystarczający, dlatego bardziej odległe obiekty wydają się mniejsze. Zróżnicowanie w perspektywie jest w rzeczywistości wynikiem odległości od obiektu.

Zdjęcie przy ogniskowej 24 mm

Ogniskowa 24 mm, kąt widzenia 84 stopnie

Zdjęcie przy ogniskowej 300 mm

Ogniskowa 300 mm, kąt widzenia 8 stopni