Telewizory i kino domowe


Co oznacza nazwa modelu telewizora

Może się wydawać, że nazwa modelu telewizora to ciąg dowolnie wybranych liter i cyfr. W rzeczywistości rządzą nimi jednak pewne zasady.

Każda nazwa modelu składa się z trzech części, które zawierają najważniejsze informacje o telewizorze.

Te trzy części to:


2K (KDL) lub 4K (KD) Przykład modelu telewizora
Rozmiar ekranu Przykład modelu telewizora Przykład modelu telewizora
Nazwa serii Przykład modelu telewizora

UWAGI:

 • Wyszukując ogólne informacje w witrynie pomocy technicznej, należy posługiwać się nazwą modelu.
 • Oto przykłady poprawnych nazw modeli: KD-55X8507C, KDL-32EX710 i KLV-40NX520

Jak sprawdzić nazwę modelu
Na naklejce na produkcie

Nazwa modelu znajduje się zwykle na naklejce z tyłu telewizora. Bywa również nadrukowana na panelu przednim telewizora. Należy pamiętać, że model i numer seryjny to dwie różne rzeczy:

 1. Nazwa modelu
 2. Numer seryjny
Przykład nazwy modelu i numeru seryjnego
W ustawieniach telewizora

Przypadek A — Telewizor Sony z platformą Android TV (z oprogramowaniem w wersji 3.533 lub wcześniejszej):

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [TV] > [About] (O telewizorze] > [Nazwa urządzenia] > [Informacje o systemie]
Ekran informacji o systemie

Przypadek B — Telewizor Sony z platformą Android TV (z oprogramowaniem w wersji 3.843 lub późniejszej):

 1. Naciśnij przycisk HELP (Pomoc) na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Informacje o systemie].
Ekran inteligentnej pomocy

Ekran informacji o systemie

Przypadek C — Telewizory bez platformy Android TV:

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Pomoc] lub [Ustawienia] > [Pomoc techniczna]. Nazwa modelu pojawi się w prawym górnym rogu ekranu.
Ekran informacji o systemie — nie-Android

UWAGA: Szczegółowy sposób postępowania zależy od modelu oraz wersji oprogramowania i może być inny niż podany.


Odtwarzacze Blu-ray Disc (BDP) i zestawy kina domowego

Poniżej zamieszczono przykłady odtwarzaczy BDP i zestawów kina domowego:

 1. Nazwa modelu
 2. Numer seryjny
Urządzenia BDP i HC