Wszechstronna dbałość o środowisko

Solidny plan stworzony z myślą o środowisku

Nasze słuchawki powstają z myślą o wysokiej jakości konstrukcji i dźwięku, a także o środowisku naturalnym. Realizując cele ekologiczne przyjęte w strategii Green Management 2025, Sony stale podejmuje starania, by nowe produkty i opakowania były przyjazne dla środowiska.

Rozwój plastików z recyklingu

Wyzwania związane z plastikiem z recyklingu

Tworzywa sztuczne przeznaczone do recyklingu są zwykle malowane lub barwione, co wyklucza ich użycie w elementach dekoracyjnych.
Aby rozwiązać ten problem, zaopatrujemy się w niebarwione odpady przemysłowe z części samochodowych, które możemy dokładnie sortować pod względem koloru i wykorzystywać w szerokim wachlarzu części.

[1]  Pozyskiwanie odpadów przemysłowych z części samochodowych   [2]  Sortowanie części (np. plakietki, klamki)   [3]  Rozdrabnianie   [4]  Granulowanie   [5]  Barwienie

Cechy tworzyw sztucznych z recyklingu

Wykorzystanie niebarwionego granulatu ogranicza zapotrzebowanie na dodatki w procesie barwienia. W rezultacie nasz plastik może zawierać ponad 85% materiałów z recyklingu a w przypadku tworzyw czarnych — nawet 98%.

Zdjęcia granulek niebarwionych i barwionych
Granulki niebarwione (z lewej) i barwione (z prawej)

Szerszy wachlarz odmian kolorystycznych

Wykres kołowy przedstawiający proporcje tworzywa ABS z recyklingu i dodatków
Uzyskać wysoką zawartość tworzyw z recyklingu

[1] ABS z recyklingu, ponad 85% [2] Dodatki

Zdjęcia przedstawiające słuchawki i ich opakowania
Rozszerzenie recyklingu na całą gamę

Z powodzeniem wykorzystaliśmy ten plastik z recyklingu w obudowach nowych modeli (WH-1000XM5, LinkBuds i LinkBuds S). A to dopiero początek — w kolejnych słuchawkach zamierzamy wykorzystywać znacznie więcej plastiku z recyklingu.

Opakowania przyjazne dla środowiska

Nasza kampania na rzecz opakowań zrównoważonych ekologicznie obejmuje kilka obecnych i nowych inicjatyw.

Inicjatywy dotyczące nowych modeli
Ku szybszemu osiągnięciu założonego celu

Inicjatywa Green Management 2025 zakłada pełne wyeliminowanie plastiku z opakowań nowo powstających małych produktów do 2025 r. Staramy się osiągnąć ten cel przed terminem i dlatego rozszerzamy wykorzystanie zrównoważonych ekologicznie materiałów opakowaniowych na wszystkie nowo projektowane słuchawki.

Infografika ilustrująca zamiar przyspieszonej eliminacji plastiku
Zdjęcie makulatury, trzciny cukrowej i bambusa na szalce Petriego oraz opakowanie z tworzywa Sony Original Blend Material
Zrównoważone ekologicznie tworzywa papierowe

Kontynuujemy wdrażanie naszego zrównoważonego ekologicznie papieru Original Blended Material między innymi w opakowaniach flagowych słuchawek z serii 1000X (WF-1000XM4 i WH-1000XM5). Original Blended Material to zrównoważone ekologicznie tworzywo papierowe powstające z bambusa, włókna trzciny cukrowej i makulatury pokonsumenckiej.

Przedstawiamy opakowanie słuchawek WF-1000XM4 i WH-1000XM5

Zdjęcie opakowań wykonanych z tworzywa Sony Original Blended Material

Z tworzywa Original Blended Material wykonane są wszystkie elementy opakowania słuchawek WF-1000XM4 oprócz etykiety

Zdjęcie przedstawiające opakowanie i wytłoczone logo Original Blended Material

Opakowanie słuchawek WH-1000XM5 jest wykonane z tworzywa Original Blended Material

Obecne produkty nie są wyjątkiem

W ramach szeroko zakrojonej modernizacji zmieniamy opakowania zewnętrzne obecnych modeli z plastikowych na papierowe.
Wykorzystanie plastiku w opakowaniach poszczególnych modeli zmalało o ponad 90%.

Ilustracja z porównaniem wykorzystania plastiku
Porównanie wykorzystania plastiku

[1] Przed modernizacją  [2] Po modernizacji

Zdjęcie dwóch opakowań produktu, przed modernizacją i po modernizacji
Opakowanie słuchawek MDR-EX15AP — widoki ogólne

[1] Przed modernizacją  [2] Po modernizacji

Mniej plastiku, łatwiejszy recykling

Poprzednie opakowania jednostkowe były pokryte laminatem PP (plastikiem), co wykluczało recykling. Laminat zastąpiono jednak odpornym na ścieranie lakierem, umożliwiając recykling kartonu.

[1] Proces nakładania laminatu PP na papier
[2] Nakładanie lakieru UV technologią druku

Ilustracja
Wywiad
Zdjęcie portretowe osoby udzielającej wywiadu
Makoto Kawabata

Sony Corporation,
Home Entertainment and Sound Products Business Group,
Mobile Product Business Division, Mobile Product Mechanical Design Department

W ramach planu ochrony środowiska „Road to Zero” Sony Group dąży do ograniczenia zużycia surowców naturalnych. Od pewnego czasu wprowadzamy materiały z recyklingu do domowego sprzętu audio i innych produktów. Jednak w przypadku ABS — najczęściej stosowanego w słuchawkach tworzywa sztucznego — na rynku nie było tworzywa z recyklingu o wysokiej jakości i wysokim wskaźniku ponownego przetworzenia, co spowolniało wdrażanie materiałów z recyklingu. Postanowiliśmy więc opracować tworzywo ABS z recyklingu, łatwe w użyciu i o dużej zawartości surowców wtórnych.

Współpracując z naszymi partnerami, stworzyliśmy plastik ABS z surowców wtórnych, który można barwić na różne kolory. Nie wymaga to dodawania pierwotnych tworzyw sztucznych, a jedynie sortowania niebarwionych odpadów ABS według koloru. Chcieliśmy, aby tworzywo użyte w słuchawkach LinkBuds wyglądało subtelnie, jak ABS z surowców pierwotnych. W przypadku standardowego ABS z recyklingu nie jest to łatwe.

Zaczęliśmy wprowadzać ABS z recyklingu w wielu modelach słuchawek. Realizując plan Road to Zero, będziemy podejmować kolejne wyzwania.

Mio Nakanishi

Sony Corporation,
Home Entertainment and Sound Products Business Group, 
Mobile Product Business Division, Mobile Product Planning Department

Zdjęcie portretowe osoby udzielającej wywiadu

Firma Sony wprowadza zmiany w swoich słuchawkach — zarówno nowych, jak i będących już na rynku — by wyeliminować plastik z ich opakowań. Całkowite usunięcie plastiku z opakowań nie jest proste, ponieważ wiąże się z kosztami, a rola opakowania zależy od właściwości produktu, warunków sprzedaży i klientów. Uważamy jednak, że stworzyliśmy opakowania przyjazne dla środowiska bez pogorszenia ich funkcjonalności i atrakcyjności — i że udało się to, bo o ochronie środowiska myśleliśmy już od początkowych etapów tworzenia produktu.

Nowe słuchawki WH-1000XM5 będą pierwszym modelem dostarczanym w opakowaniu z papieru Sony Original Blended Material i oznaczonym logo Original Blended Material. W stosunku do poprzedniego modelu WH-1000XM4 wprowadzono duże zmiany, a opakowanie zaprojektowano z naciskiem na większą dbałość o środowisko naturalne.

 Uważamy jednak, że urzeczywistnienie cyklu zrównoważonego rozwoju wymaga nie tylko odpowiedniego wytwarzania produktów, lecz także skłonienia klientów do ich recyklingu, niezbędnego do zamknięcia cyklu. Wytwarzając produkty, zawsze będziemy brać pod uwagę, jakie ich rodzaje są odpowiednie dla planety.